ZIRCINFO

Utolsó kommentek:

Atyavilág 2018.08.31. 19:32:57

A Google keresője nem ad találatot "A csatkai szent"-re, pedig ez Eötvös Károlynak (hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_K%C3%A1roly), kora egyik legismertebb közéleti, politikai, irodalmi személyiségének, a Bakony szerelmesének nagyszerű novellája.
Ha valaki nagyszülei padlásán megtalálja még az Olcsó Könyvtár 1956-os kiadású Házassági viszontagságok című kötetét (4 forint), ott a 175. oldalon, vagy ha hozzájutott a Vitis Aureus kiadó 2008-as kiadású Bakonyi utazás kötetéhez, abban a 303. oldalon találja (a tartalomjegyzék hibásan a 305. oldalt tünteti fel).
Eötvös Károly Veszprém megyei írásai igazi csemegék azoknak, akik éreznek valami nosztalgiát, vagy egyszerűen érdeklődnek a XIX. század végi közállapotok iránt.
"Csatka kis falu a nagy Bakonyerdőben. Távol esik minden vasúttól és országúttól. A tudománynak, műveltségnek és felvilágosodásnak nem valami virágzó tanyája. Nem magyarok lakják. Őseik valami jámbor, szegény német és tót jövevények lehettek. Csöndes jobbágyok a múltban, csöndes mezei és erdei munkások a jelenben. S jól beszélik a magyar nyelvet. A "minden német" és "minden tót" eszme el nem ér hozzájuk soha. Istenfélő, kegyes és vallásos örege-apraja. Eljár a búcsúkra hűségesen. Van is benne módja. A mi vármegyénkben ugyan nincs búcsújáró hely, de Bodajk, Kiscell és Andocs ott fekszik a vármegye határán. Fejérben, Vasban és Somogyban.
1865-ben furcsa eset kezdődött a csatkai határban."
Két éve túráztunk arra, nagy élmény volt a Szentkút, Bakonyoszlop felé jöttünk vissza a Mária úton. Aki közösségi közlekedéssel akar menni, nehéz dolga lesz, mert Zirc felől Bakonycsernyén keresztül talán egy járattal lehet odajutni, egyébként Győr-Kisbéren keresztül 2-3 járattal.

Bejegyzés: Csatkai cigánybúcsú - Mária napi búcsú , (35km - gyalog 21km) 2018. szeptember 8. szombat, 9. vasárnap

Atyavilág 2018.08.21. 06:45:45

A járda és a 82-es útnak ez a szakasza "Kiemelten védett régészeti terület B.hat:47291/2009.09.07 T.hat:"

Bejegyzés: Vajon beszakad a 82-es út a Tesconál?

Atyavilág 2018.08.20. 15:55:00

Nem volt itt régészeti lelőhely is a Tesco építése körüli időben?
És az építési hatóságnak nem lenne itt teendője, hogy szabályos-e a közterület (önkormányzati tulajdon) ilyesfajta megközelítése, veszélyeztetése a megtámasztás nélküli munkagödörrel? A járda lezárása (közterület-használati engedély?) és a gyalogosok kiterelése az úttestre is elég hevenyészettnek tűnik.

Bejegyzés: Vajon beszakad a 82-es út a Tesconál?

bosolaris 2018.05.31. 19:09:30

Kivalo leiras! Ez alapjan terveztem meg a sajat turam az Alacsony-Tatraba. Koszi!

Bejegyzés: Magashegységi élmények - gerinctúra az Alacsony-Tátrában

Mária Bárányné 2018.05.27. 14:53:30

Gyógyszer s lehet hogy drog függő anya esetén mit lehet tenni egy unoka érdekében ? Kislány 4 éves. Szét költöztek a szülők. Az apa az én fiam. Mit tehetünk? A gyermek érdekében?

Bejegyzés: A gyermekek veszélyeztetettségét kötelesség jelezni

Juli Szubotin 2018.05.26. 21:15:45

"Én itthon fogom gyűjteni a cigányok "romák" Orbán között.

Bejegyzés: Aláírásgyűjtés a nemzeti kisebbségek védelmére

Juli Szubotin 2018.05.26. 21:11:57

KÖSZÖNÖM SZÉPEN, DE NEKEM NEM A HATÁRON TÚLI MAGYAROK SZAVAZATA KELL!!!!!!!

Bejegyzés: Aláírásgyűjtés a nemzeti kisebbségek védelmére

Dr. Gúz Bende 2018.03.20. 18:41:09

Bibliai tanmese cimü rovatunk következik. Idöben megpattant a pâsztor, a nyâj meg szèled szèt. Felkèszül: Doktor. Az Egyiptomi Sötètsèg a hâttèrben kuncog és a kezeit dörzsöli.

Bejegyzés: Tisztelt Zirci Lakosok!

tótágas 2018.02.18. 10:48:34

Úgy látom, a zircieknek erről nincs véleményük, vagy gyávák nyilatkozni. legjobb esetben, a hallgatás beleegyezés?!

Bejegyzés: Gondoljon óvodás gyermeke karrierjére, és írja alá!

Atyavilág 2018.01.19. 14:09:09

B. rész

5. Végül két finomság a város zászlajának megjelenéséről a tanácskozáson.

Igen előkelő helyet kapott a zászlónk. Hogy ez véletlen (pl. mert érkezési sorrendben tűzték ki), vagy szándékos (mert egyfajta fontossági rangsort, politikai súlyt fejez ki), nem tudni: de több hírforrás képén is az előadó jobb oldalán a harmadik vagy negyedik helyen áll, úgy fordítva, hogy a város neve (de csak az) jól látható legyen.

A második finomságot pont a zászló felirata adja. A felirat betűtípusa ugyanis nem egyezik meg a városi jelképrendeletben látható zászlókép betűtípusával. A hivatalos zászló betűtípusa ugyanis Times New Roman (vagy hasonló társa, akik számítógéppel dolgoznak, tudják, hogy ez az egyik alap-betűtípus), a tanácskozási zászlón pedig Arial (vagy hasonló) betűtípussal van írva a ZIRC. A zászló helyzetéből pedig arra lehet következtetni, hogy fekvő kivitelű zászlómásolattal állunk szemben, jóllehet a jelképrendelet szerint a város zászlaja álló. Gondolni sem merünk rá, hogy egy bújtatott ellenzéki aknamunkának vagyunk tanúi?

Koós Gábor

Bejegyzés: Zirc város képviseletében Ottó Péter is részt vett a polgármesterek találkozóján

Atyavilág 2018.01.19. 14:08:20

Terjedelmi okok miatt két részből áll a komment. Így is elég hosszú, ezért az egyes információk internetes forrásai nincsenek feltüntetve, de minden hivatkozás rendelkezésre áll, és igény esetén megadom.

A. rész:

1. Szita Károly, Kaposvár polgármestere (a Fidesz jelöltjeként), a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke január 12-re tanácskozásra hívta össze polgármester kollégáit a budapesti Bálnába (ahol a Fidesz választásieredmény-váróit is tartani is szokták). A tanácskozás témája pedig a Soros György által támogatott, szerintük bevándorlást szervező irodák terjeszkedése volt. (Szitáról tudni kell, hogy hálózati személyként együttműködött a kommunista állambiztonsággal, 1980-tól '89-ig titkos megbízottként dolgozott a III/II-es ügyosztálynak, azaz a kémelhárításnak).

Szita arra kérte a meghívottakat, hogy a városuk zászlaját is vigyék magukkal.

A meghívást nem minden polgármester fogadta lelkesedéssel. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere pl. ezt írta: „"Ezt az ócska, hazug, uszító levelet ma hozta a posta... A levél írója a régi rendszerben is jó elvtárs volt, még III/2-es ügynökként is védte a hazát”.

2. A rendezvényről az Index egy héttel ezelőtt részletes beszámolót írt, amelynek címképén városunk polgármestere, járási kollégái (Bakonyszentkirály, Borzavár) körében tart a rendezvényre. Ebből a beszámolóból idéz részleteket a Zircinfo fenti bejegyzése.

Ez a tanácskozás egy országos pártpolitikai és kampányrendezvény volt, az áprilisi országgyűlési választások február 17-én kezdődő hivatalos választási kampánya előtt. A Fidesz már hónapok óta választási nagyüzembe kapcsolt, ezt a helyi közéletben is jól követhetjük (novemberben műfüves pálya átadás, decemberben Országzászló Alapítvány könyvbemutató, januárban Rákóczi tér- és piacépítés sajtótájékoztató).

3. Az teljesen természetes, hogy egy politikus tevőlegesen kiveszi részét az őt támogató politikai párt tevékenységétől: azonosul a párt küldetésével, a szervezetben tisztséget vállal, a pártéletben aktívan részt vesz. Így tehát egy országos pártrendezvényen való részvétele természetes.

A zirci jelképek használatáról szóló 18/2016. (X.18.) önkormányzati rendelet 2. fejezete szól Zirc város zászlajáról. Eszerint a zászló használható „több település részvételével tartott rendezvényeken” (11.§ (2) d)), valamint „A városhoz tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a zászlót nem gazdasági célra a zászló méltóságának megőrzése mellett használhatja.” (11.§ (3)).

A rendelet nem szól arról, hogy a zászlót tilos lenne használni pártpolitikai rendezvényeken, vagy például kampánycélokra.

Mindebből következik, hogy városunk polgármesterét, aki hivatalánál fogva a város képviselője, semmilyen szemrehányás nem érheti, hogy a város zászlaját magával vitte egy pártpolitikai rendezvényre.

A kettő együtt azonban bizonyos fenntartásokra ad okot egy településvezető taktikai érzékét, a körülmények megfontolt mérlegelési képességét illetően.

Ottó Pétert 2014-ben a szavazáson részt vett választók 56,5%-a választotta meg. A részvételi arány azonban csak 41,6% volt, így a reá szavazók az összes választásra jogosult állampolgárnak mindössze 23,1%-át tették ki.

Ilyen körülmények között egy párt kampányrendezvényén megjelenni a politikamentes, a város teljes közösségét jelképező települési zászlóval – amely gesztus mindenki számára azt jelzi, hogy a város teljes közössége a rendezvény szellemisége mögött áll -, az egyet nem értők ismeretlen nagyságú, de igencsak létező csoportja véleményének negligálását jelenti.

4. Tételezzük fel azt az esetet, hogy dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere (a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltjeként), a Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke, az Új Kezdet Párt alapítója és elnöke (2017) országos tanácskozást hív össze. A tanácskozás témája pedig a fikció és valóság a Soros-terv körül. Arra kéri a résztvevőket, hogy városuk zászlaját is vigyék magukkal.

Egy zirci magánszemély úgy gondolja, hogy szimpatikus neki a kezdeményezés. Azt is tudja, hogy a környezetében ez más zircieket is érdekel. Így hát mindezek képviseletében részt fog venni, és ennek demonstrálására elkéri ugyanazt a zászlót, amelyet a polgármesterünk magával vitt.

Vajon szó nélkül, az anyagi felelősségvállalás terhe mellett megkaphatná a zászlót a városházán? A rendelet szerint erre ugyanis minden további nélkül joga lenne.

Folytatás a B. részben

Bejegyzés: Zirc város képviseletében Ottó Péter is részt vett a polgármesterek találkozóján

Dr. Gúz Bende 2018.01.16. 20:48:54

Seggszàj cimü rovatunk következik.
Szándékosan nem hozta nyilvánosságra a kormány, hogy befogadott az 1300 menekültet. Elismerte Altusz Kristóf, hogy a magyar kormány tavaly titokban befogadott csaknem 1300 menekültet. A Hír TV birtokába jutott interjú szerint a külügyminisztérium helyettes államtitkára a máltai újságíró kérdésére azt mondta: nem akarták a nyilvánosság előtt.
Hajrà Magyarorszàg! Hajrà Zirc!

Bejegyzés: Zirc város képviseletében Ottó Péter is részt vett a polgármesterek találkozóján

lilaköd 2017.10.29. 18:45:09

Figyeleeem, figyelem! A Miénk az Ország, Nekünk Építitek! Párt jóvoltából már Zircen is a Rocky Horror Soros Show! Páratlan borzalmak! Másfél óra garantált szörnyűség! Appszolut hiteles előadók: Soros György legjobb tanítványának legjobb tanítványai! A belépőjegy mellé ajándék plüss bonsai Duce! Katonáknak, diákoknak, agyhalottaknak féláron! Kiegészítő programok: Tortadobálás Juncker és brüsszeli bürokraták képeire! Céllövészet menekülő asszonyokkal és gyerekekkel teli csónakokra! A Dühöngő szobában baseball ütővel verheti szét az Európai Parlament és a CEU épületét! Gyerekeknek játszóház: építs KZ mintájú elektromos kerítést, Trump mintájú napelemes határfalat, magyar mintájú ideiglenes határzárat! A büfékínálatban tokaszalonna szotyikörettel! A program végén filmvetítés: Sátántangó! Ne a kutyát rugdosd otthon: verjél inkább pénzügyi spekulánst és álcivilt! Jelszavunk: ”Egy idő után a gyűlölet mindig a gyűlöletkeltők ellen fordul!” Az otthonmaradóknak élő videóközvetítés Facebook Messengeren! Lájk!

Bejegyzés: Lakossági fórum november 3. Zirc

Atyavilág 2017.09.25. 20:53:21

Hiába, hiába... A képviselő-testület szeptember 28-i ülésének napirendjei között szerepel, hogy mégiscsak odaadjuk a Rákóczi tér 11. szám ( a Reguly Múzeum és a Penny közötti ingatlan) előtti helyet az elektromos benzinkútnak. Az előterjesztés elolvasható itt: www.zirc.hu/tesany/170928/anyag/15etoltall.pdf

"Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megerősíti a 189/2017.
(VIII.8.) határozatában foglalt döntését és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
(cégjegyzékszám: 01-09-281052, székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.)
kivitelezésében történő elektromos gépjármű töltőállomás létesítéséhez szükséges Zirc
1045/4 hrsz-ú ingatlan (természetben: Zirc, Rákóczi tér) észak-nyugati részén található
– a meglévő elektromos kapcsolószekrényhez igazodó – ingatlanrészt biztosítja."

A cél abszolút rendben van, fenntartás nélkül támogatható, csak éppen MIÉRT A VÁROSKÖZPONTBAN???

Bejegyzés: Elektromos benzinkút a Rákóczi téren?

Peetee 2017.09.22. 14:30:31

Legyetek büszkék magatokra, megérdemeltétek. Hajrá!

Bejegyzés: Lókötő Csárda nyílt az Andrássy úton, Budapesten

BTZ 2017.08.27. 22:30:09

A Gárdonyi járásban a Novi-Com Kft. nyert, mely céggel a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van.
Összegek és támogatási intenzitás a Novi oldalán lesz közzétéve!

Bejegyzés: Négy várost leírtak az internetszolgáltatók - az egyik Zirc

BTZ 2017.08.27. 22:27:41

A Tiszavasvári járást a PR-Telecom fogja fejleszteni.
Fejlesztésben érintett talepülések: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszadob, Tiszadada, Szorgalmatos.
Összeg: 145 063 117 HUF 100%-os támogatási intenzitással

Bejegyzés: Négy várost leírtak az internetszolgáltatók - az egyik Zirc