ZIRCINFO

Utolsó kommentek:

Atyavilág 2019.04.15. 04:50:06

Felháborító a veol.hu (a Napló internetes kiadása) sajtómunkásainak felületessége. A szónok, aki mindent tud Széchenyiről, nyilván nem felejtette el megemlíteni, hogy a magyar kormány, a hazai és a nemzetközi tudósvilág felháborodásától kísérve, éppen most veri szét Széchenyi egyik legfontosabb örökségét, a Magyar Tudományos Akadémiát. A veol.hu pedig egy sort sem idéz a szónoktól erről.
Koós Gábor

Bejegyzés: Széchenyi Istvánra emlékeztek Zircen

Dr. Gúz Bende 2019.03.14. 18:06:51

Dolores Ibárruri című rovatunk következik.
A legjobb választás. ¡No pasarán!

Bejegyzés: Március 15. Városi megemlékezés

Atyavilág 2018.12.19. 18:32:42

(az előző komment folytatása)
2. „Kötelesek ... figyelembe venni a testülethez eljuttatott igényeket.”

Lehet, hogy kötelesek, csak ezt vagy nem tudják, vagy figyelmen kívül hagyják. Csak néhány példa.

2.1. Ezen a blogon is megírtam, hogy Zirc város jegyzőjéhez közvetlenül (tehát nem „nem hivatalos fórum”-on megjelentetett) közérdekű bejelentéseimre hónapokig, sőt évekig nem kaptam választ (zirc.blog.hu/2017/03/27/valaszido_64_perc). Néhány szabálysértő állapot ma is ugyanúgy fennáll, az intézkedésre jogosult önkormányzat semmit nem tett.

2.2. Négy évvel ezelőtt rendelt a város egy közlekedésfejlesztési koncepciót egy veszprémi cégtől. Ez annyira nem sikerült, hogy a második átdolgozás után, de csak elfogadta a testület „megalapozó tanulmány” címen, és fizetett érte néhány százezer forinttal csökkentett árat. A kínlódást látva néhány ismrősömmel készítettünk egy civil tanulmányt a város közlekedési koncepciójához, amelyet – a képviselők közvetlen elérhetőségének hiányában – a polgármesteri hivatalon keresztül juttattunk el hozzájuk. Egyetlen képviselő – aki ma már nem az – méltatta egyáltalán arra, hogy válaszoljon a kezdeményezésre. Természetesen későbbi döntéselőkészítésénél sem vették figyelembe.

2.3. Öt hónappal ezelőtt a városi utak kátyúzásával kapcsolatban írtam személyes üzenetet a polgármesternek, a jegyzőnek és a hivatal egyik vezetőjének. Az észrevételekhez javaslatokat is tettem. Két hónap után itt írtam róla: zirc.blog.hu/2018/10/28/az_ur_a_pokolban_is_ur_610. Most, szűk négy hónap után, a helyzet változatlan: nem hogy intézkedés nem történt, de még válasz sem jött.

2.4. Nemrég levelet írtam az egyik képviselőnek (akinek a címét véletlenül ismerem) a Városüzemeltetés Kft vezetőjének pénzszórásával, urizálásával kapcsolatban. Válasz eddig nem jött.

És akkor, kezicsókolom, mi értelme van olyan látszatot kelteni, hogy a közvéleménynek, az állampolgárnak bármilyen joga lenne válaszokat kapni, netalán intézkedéseket elvárni a közérdekű bejelentéseivel kapcsolatban? Miért akarjuk kelteni a demokrácia látszatát, miért akarjuk eljátszani, hogy minden a legnagyobb rendben, minden pontosan megfelel a jogszabályoknak, semmilyen szó nem érheti a ház elejét, ha már az országgyűlési képviselő is érdeklődik a közmeghallgatásunk iránt? (Ami szimpla reklámfogás, egy év múlva önkormányzati választás, muszáj a jelenlétével támogatni az újraválasztást.)

Egyetlen biztos útja van egyáltalán válaszokat kapni lakossági bejelentésekre: a közérdekű adatok igénylése. Az ilyenekre válaszolni ugyanis törvény kötelezi a közérdekű adat gazdáját, és ha a válaszadási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a válasza elutasító, bírósághoz lehet fordulni. A jogi háttér nélküli kérelmezőknek nagy segítség a KiMitTud internetes portál (kimittud.atlatszo.hu/), amely jogilag megalapozott formanyomtatványt bocsát rendelkezésre, és amelyen keresztül benyújtott adatigénylésekre a címzett gyakorlatilag mindig válaszol (néha nem). Ha a válasz a kérdezőt nem elégíti ki, segítséget kap a következő jogi lépéshez. Tapasztalataim szerint a városi önkormányzat majdnem mindig eleget tesz válaszadási kötelezettségének. Természetesen egy utcabeli kátyú ügyében senki nem fog közérdekű adatigényléssel élni (egyelőre), tehát a közérdekű lakossági észrevételek döntő többsége továbbra is válasz és intézkedés nélkül felszívódik a kibertérben.

3. Végül: a közmeghallgatási meghívó illusztrációjaként felhasznált, „Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületé”-t ábrázoló képek eddig az egyetlen összeállítás, amelyen a képviselő-testület minden tagjának fényképe látható. A város hivatalos honlapján ugyanis két képviselő (Kasper Teréz Ágota, Mészáros József) még nem jelentette meg a saját fényképét (zirc.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/kepviselok), és az mégis eléggé kínos, hogy egy helyi képviselő arcképét egy bulioldalról (jocozene.hu/) kell összeszedni. Ha nem akarják a fényképüket adni, ám legyen, de akkor senkinek ne legyen kint a fényképe (talán a polgármester kivételével). Nem beszélve arról a még kínosabb ügyről, hogy a képviselők közvetlen elérhetősége, annak ellenére, hogy évek óta kérjük, még mindig nem található meg a város honlapján – egy email-cím, vagy egy telefonszám, amire például az állampolgár el tudná juttatni „a testülethez az igényeit”, vagy egyszerűen meg tudná szólítani a választott képviselőjét. De lehet, hogy ők ezt nem is nagyon akarják.

„Engem csak egy dolog zavar, az ügyfél” mondja az egyszeri szolgáltató cég ügyfélszolgálatának bőségesen javadalmazott vezetője. Valahol itt tartunk most.

Koós Gábor

Bejegyzés: Facebook helyett közmeghallgatás - kérdéseket és javaslatokat várnak -2018. november 15., csütörtök, 17 óra

Atyavilág 2018.12.19. 18:32:06

Azt sajnos nem tudtam visszakövetni, hogy a novemberi közmeghallgatási értesítő alábbi bevezető mondatainak mi a jogi/szabályozási háttere:

„A facebook "Zirciek" csoportjában számos vélemény olvasható a zöldhulladék kezelésének, égetésének dilemmájáról. Nyilván a leírtak valamilyen formában eljuthatnak az illetékesekhez , de mivel ez nem hivatalos fórum, az itt leírtakra nem köteles a testület sem reagálni sem figyelembe venni. (Ennek megfelelően a facebook csoportban jelen lévő képviselők - sem magánszemélyként, sem képviselői titulusukat felvállalva - nem is reagáltak.)

Kötelesek viszont figyelembe venni a testülethez eljuttatott igényeket.”

Azt azonban biztosan tudom, hogy Zircen a valóság finoman szólva sem találkozik minden esetben a fenti kijelentésekkel.

1. „ez nem hivatalos fórum, az itt leírtakra nem köteles a testület sem reagálni sem figyelembe venni.”

Hogyan, kezicsókolom? A városban lakók valószínűleg legnagyobb közösségi oldalán (Facebook „Zirciek” csoport) megjelenő véleményeket a „testület”, az „illetékesek” nem kötelesek figyelembe venni??? Honnan szerzik akkor a lakossági véleményeket a megoldandó városi problémákról? A körülményesen kezelhető, nehezen áttekinthető szerkezetű, nem kommentelhető városi honlapról? A tendenciájában folyamatosan csökkenő részvételű (2014. november: 10 fő, 2015: 6 fő, 2016, 2017: 4-4 fő), 2015-től a korábbi kettő helyett évi egy közmeghallgatásból? A képviselői fogadóórák látogatóitól? A baráti-rajongói körtől? Az újraindított Zirc és Vidékének a szebb napokat látott megyei újság, a Napló-ihletésű Körkérdés rovatából?

A feladatukat komolyan vevő, az arculatukat, tekintélyüket, megbízhatóságukat fáradságos munkával építő szervezetek hírfigyelő szolgáltatásokat rendelnek meg, vagy saját maguk kötelezik munkatársaikat, hogy bármelyik médiában róluk megjelenő híreket begyűjtsék, és ha szükséges, azonnal reagáljanak. Egy kisvárosi önkormányzat nyilván nem fog hírfigyelésre költeni, annyi azonban minimum elvárható, hogy a helyi „nem hivatalos” médiában (és ebbe beletartozik úgy a „Zirciek” Facebook-csoport, mint pl. a Zircinfo blog) megjelenő hírekről tudjon (persze, hogy tud, mert a hivatal munkatársai olvassák ezeket), ezekre reagáljon (döntően nem reagál), és a döntéselőkészítéseknél figyelembe vegye az észrevételeket (döntően nem veszi figyelembe). Vagy ha nem, akkor közölje a nyilvánossággal, hogy miért nem (nem közli).

Az azonban, hogy „nem köteles reagálni”, nem csak a helyi közvélemény, ezáltal az „illetékeseket” megválasztó állampolgárok semmibe vételét jelenti, hanem szemléletesen mutatja a helyi bürokrácia szerepfelfogását (-tévesztését).

A Zircinfo blogon a fennállása, 2011. február 24. óta eddig megjelent, közéleti témájú, önkormányzati illetékességet érintő számtalan bejegyzés közül egyetlenre érkezett hivatalos önkormányzati válasz: zirc.blog.hu/2016/03/22/hova_tuntek_a_jozsef_attila_utcai_fak (tévedés joga fenntartva). Volt néhány eset, amikor válasz nem érkezett, de valami mégis történt az ügyben (pl. zirc.blog.hu/2013/01/24/_okos_enged_de_en_nem_a_nyilvanossag_es_a_hivatalossagok_a_zircinfo-n_2011-2012-ben_1_resz)

Amíg a helyi közvélemény szó nélkül hagyja, ezzel elfogadja azt a felfogást, hogy a választott városvezetés és a végrehajtó adminisztráció szó nélkül (vagy figyelmen kívül) hagyhatja a (helyi) közösségi fórumokon elhangzó, a helyi közállapotokat érintő lakossági észrevételeket, elfogadja azt, hogy csak a „hivatalos” (esetleg jogilag alátámasztott) úton, három példányban, bekötve, közjegyzői ellenjegyzéssel (ez utóbbiak szándékos túlzások, csak a dolog abszurditását hivatottak érzékeltetni) nyújthatja be észrevételeit, javaslatait a városvezetésnek, addig egyértelműen lemond arról a jogáról és lehetőségéről, hogy két választás között, folyamatosan ellenőrizze, mit is csinál az általa felhatalmazott testület. Vagyis most már öt évig.

(a komment hosszú, ezért lásd a folytatását)

Bejegyzés: Facebook helyett közmeghallgatás - kérdéseket és javaslatokat várnak -2018. november 15., csütörtök, 17 óra

TóthKovácsEszter. 2018.10.29. 11:20:56

Frissítéseket nem küldenek, elkészült a saját honlapjuk, a változások utáni (aktuális) állapot ott látszik :)
zivu.hu

Bejegyzés: Változik a helyi járat menetrendje

siófoki35 2018.10.29. 10:51:43

Ez a most érvényes menetrend?

Bejegyzés: Változik a helyi járat menetrendje

IstvanNy 2018.10.22. 13:31:39

Szimpatikus, hogy vannak ilyen jó példák. Szomorú, ha sokan még nem látják, hogy ez értük is van. (Hacsak nem akarnak tüdőrákot maguknak vagy utódaiknak...) Jónak tartanám, ha más önkormányzatok is tennének az egészségesebb levegőért... + komposztálás stb.

Bejegyzés: TELJES EGÉSZÉBEN TILTÁSRA KERÜL A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE ZIRCEN

Atyavilág 2018.10.20. 07:04:55

Ez egy helyes döntés (lásd pl. itt: zirc.blog.hu/2018/10/16/miert_ne_egessunk_avart_ezt_meg_nem_tudtad).
A rendeletalkotásokkal eddig sem volt baj, ez a könnyebbik vége a dolognak. Amivel baj van, az a rendeletek, szabályok betartatása (lásd pl. itt: zirc.blog.hu/2018/10/07/az_osz_szinei_es_illatai, itt: zirc.blog.hu/2018/09/06/ovjuk_meg_a_jardainkat)
Hány eljárás indult az eddigi, enyhébb égetési szabályok megszegése miatt? A közterület-használat szabályainak megszegése miatt? A KRESZ szabályainak megszegése miatt a város tulajdonában lévő utakon? A vasárnapi fűnyírási, fűrészelési szabályok be nem tartása miatt? Az illegális hulladéklerakások miatt?
Bármilyen szép és nemes szabályokat alkotunk, ha nincs egy olyan, a város lakossága előtt is ismert szervezet, amely folyamatosan ellenőrzi a szabályok betartását, határozott intézkedéseket tesz (figyelmeztet, eljárást kezdeményez, büntet, az intézkedéseket tanulságképpen nyilvánosságra hozza), akkor semmit nem csináltunk. Mert ez a dolog nehezebbik vége, talán ezért sincs ilyen szervezet, vagy ha van, nem látjuk eredményét a munkájának.

Bejegyzés: TELJES EGÉSZÉBEN TILTÁSRA KERÜL A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE ZIRCEN

Atyavilág 2018.09.29. 23:38:57

A képviselő-testület 2018. szeptemberi ülésének meghívójában (zirc.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/testuleti-anyagok/testuleti-eloterjesztesek/2018) nem olvasható a városi naptárról szóló napirend. Az ülésről szóló önkormányzati tudósításban (zirc.hu/aktualis/hirek/falinaptar-fotopalyazat-projektek) már ez szerepel: "Naptár kiadását tervezte el és ehhez kapcsolódóan fotópályázatot ír ki a képviselő-testület. „Zirc 2019” falinaptár kiadvánnyal gazdagodhat a város az önkormányzati kezdeményezés eredményeként."

Nem láttam az ülés felvételét, de nem merült fel valakiben, hogy Zircnek van már egy több mint másfél évtizede évente kiadott, igen színvonalas naptára, a Zirc anno? Ha a most tervezett önkormányzati naptár reprezentációs célokat szolgálna, nem lett volna értelmesebb a Zirc anno példányait felhasználni reprezentációs naptárként (ezzel támogatva a Zirc anno kiadóját is), és a városi imázs erősítésére esetleg más reklámhordozókat választani? Miért kell konkurenciát teremteni közpénzből egy helyi, sikeres magánkezdeményezésnek, amikor erre számos más eszköz is felhasználható lenne? Rendeljen a város többletpéldányokat a Zirc anno-ból, ezeket ajándékozza el a vendégeinek/partnereinek, vagy értékesítse jutalékért, és sokkal jobban jár, mintha nekiáll kitalálni egy újat.

A fényképpályázat egyébként jó ötlet, de nem kellene leszűkíteni a valamilyen elvek alapján kiválasztott, a tervezett önkormányzati naptárba kerülő 12 legjobbra, hanem időszaki kiállítást nyitni évente a legjobb több tíz vagy száz képből. Így jobban járnának a pályázók (mert a nyilvánosság elé léphetnek a képeikkel, esetleg díjat is kapnak) és a város lakói is (mert nem csak 12, hanem sokkal több jó képet láthatnak a városról). Nem beszélve a turistákról.

Koós Gábor

Bejegyzés: „ZIRC 2019 NAPTÁR” FOTÓPÁLYÁZAT

Atyavilág 2018.08.31. 19:32:57

A Google keresője nem ad találatot "A csatkai szent"-re, pedig ez Eötvös Károlynak (hu.wikipedia.org/wiki/E%C3%B6tv%C3%B6s_K%C3%A1roly), kora egyik legismertebb közéleti, politikai, irodalmi személyiségének, a Bakony szerelmesének nagyszerű novellája.
Ha valaki nagyszülei padlásán megtalálja még az Olcsó Könyvtár 1956-os kiadású Házassági viszontagságok című kötetét (4 forint), ott a 175. oldalon, vagy ha hozzájutott a Vitis Aureus kiadó 2008-as kiadású Bakonyi utazás kötetéhez, abban a 303. oldalon találja (a tartalomjegyzék hibásan a 305. oldalt tünteti fel).
Eötvös Károly Veszprém megyei írásai igazi csemegék azoknak, akik éreznek valami nosztalgiát, vagy egyszerűen érdeklődnek a XIX. század végi közállapotok iránt.
"Csatka kis falu a nagy Bakonyerdőben. Távol esik minden vasúttól és országúttól. A tudománynak, műveltségnek és felvilágosodásnak nem valami virágzó tanyája. Nem magyarok lakják. Őseik valami jámbor, szegény német és tót jövevények lehettek. Csöndes jobbágyok a múltban, csöndes mezei és erdei munkások a jelenben. S jól beszélik a magyar nyelvet. A "minden német" és "minden tót" eszme el nem ér hozzájuk soha. Istenfélő, kegyes és vallásos örege-apraja. Eljár a búcsúkra hűségesen. Van is benne módja. A mi vármegyénkben ugyan nincs búcsújáró hely, de Bodajk, Kiscell és Andocs ott fekszik a vármegye határán. Fejérben, Vasban és Somogyban.
1865-ben furcsa eset kezdődött a csatkai határban."
Két éve túráztunk arra, nagy élmény volt a Szentkút, Bakonyoszlop felé jöttünk vissza a Mária úton. Aki közösségi közlekedéssel akar menni, nehéz dolga lesz, mert Zirc felől Bakonycsernyén keresztül talán egy járattal lehet odajutni, egyébként Győr-Kisbéren keresztül 2-3 járattal.

Bejegyzés: Csatkai cigánybúcsú - Mária napi búcsú , (35km - gyalog 21km) 2018. szeptember 8. szombat, 9. vasárnap

Atyavilág 2018.08.21. 06:45:45

A járda és a 82-es útnak ez a szakasza "Kiemelten védett régészeti terület B.hat:47291/2009.09.07 T.hat:"

Bejegyzés: Vajon beszakad a 82-es út a Tesconál?

Atyavilág 2018.08.20. 15:55:00

Nem volt itt régészeti lelőhely is a Tesco építése körüli időben?
És az építési hatóságnak nem lenne itt teendője, hogy szabályos-e a közterület (önkormányzati tulajdon) ilyesfajta megközelítése, veszélyeztetése a megtámasztás nélküli munkagödörrel? A járda lezárása (közterület-használati engedély?) és a gyalogosok kiterelése az úttestre is elég hevenyészettnek tűnik.

Bejegyzés: Vajon beszakad a 82-es út a Tesconál?

bosolaris 2018.05.31. 19:09:30

Kivalo leiras! Ez alapjan terveztem meg a sajat turam az Alacsony-Tatraba. Koszi!

Bejegyzés: Magashegységi élmények - gerinctúra az Alacsony-Tátrában

Mária Bárányné 2018.05.27. 14:53:30

Gyógyszer s lehet hogy drog függő anya esetén mit lehet tenni egy unoka érdekében ? Kislány 4 éves. Szét költöztek a szülők. Az apa az én fiam. Mit tehetünk? A gyermek érdekében?

Bejegyzés: A gyermekek veszélyeztetettségét kötelesség jelezni

Juli Szubotin 2018.05.26. 21:15:45

"Én itthon fogom gyűjteni a cigányok "romák" Orbán között.

Bejegyzés: Aláírásgyűjtés a nemzeti kisebbségek védelmére

Juli Szubotin 2018.05.26. 21:11:57

KÖSZÖNÖM SZÉPEN, DE NEKEM NEM A HATÁRON TÚLI MAGYAROK SZAVAZATA KELL!!!!!!!

Bejegyzés: Aláírásgyűjtés a nemzeti kisebbségek védelmére

Dr. Gúz Bende 2018.03.20. 18:41:09

Bibliai tanmese cimü rovatunk következik. Idöben megpattant a pâsztor, a nyâj meg szèled szèt. Felkèszül: Doktor. Az Egyiptomi Sötètsèg a hâttèrben kuncog és a kezeit dörzsöli.

Bejegyzés: Tisztelt Zirci Lakosok!