ZIRCINFO

Hóhelyzet: mi várható?

Hóhelyzet: mi várható?

2015. január 26. Szerkesztő: zircblog

A hófúvás miatt Veszprém megye több járására kiadott másodfokú riasztásokat elsőfokúra mérsékelték, a többi megyében pedig az elsőfokú riasztásokat is visszavonták hétfő délelőtt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint már csak az ajkai, a várpalotai, a veszprémi és a zirci járásban van érvényben elsőfokú riasztás hófúvás miatt. A korábban Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében kiadott riasztásokat mindenütt visszavonták.

 

forrás: napi.hu

Hóhelyzet: mi várható? Tovább
Erősíteni a magyarságunkat

Erősíteni a magyarságunkat

2015. január 23. Szerkesztő: zircblog

Színvonalas műsorral ünnepelte a magyar kultúrát Zirc városa

„Isten, áldd meg a magyart!” – szavalta egy bátor kiállású diáklány a Magyar Kultúra Napjának zirci ünnepségén. A nézőtéren kezdetben mély csönd honolt, majd egyszer csak lehetett hallani, ahogy halkan mások is mondják a magyar nemzet imádságát.

A teljes cikket elolvashatjátok ITT.

dscf7329.jpg

Beküldte: Kelemen Gábor - sajtóreferens

Erősíteni a magyarságunkat Tovább
Novembertől állami kéményseprés?

Novembertől állami kéményseprés?

2015. január 23. Szerkesztő: Atyavilág

kominicek_pro_stesti.jpg"Az állam novembertől magához vonja és egyúttal ingyenessé teszi a kéményseprést. Szakembere ugyan még nincs a feladathoz, de talán átképzett közmunkásokra rá lehet bízni a szén-monoxid-mérgezési veszélyek felkutatását. Az újabb átgondolatlan központosítás ellehetetleníti a szakmát és milliárdos pénzkidobással jár."

A teljes cikk elolvasható itt.

 

Novembertől állami kéményseprés? Tovább
Képviselő-testületi ülés - 2015. január 29.

Képviselő-testületi ülés - 2015. január 29.

2015. január 22. Szerkesztő: zircblog

ZIRC VÁROS POLGÁRMESTERE

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Szám: 2/2015.

 

M E G H Í V Ó

Zirc  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  ülését    2015.  január  29-én  (csütörtök) du. 18,00 órára összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

Amennyiben a képviselő-testület által megállapított napirendi pontok megtárgyalása e napon nem fejeződik be, akkor az ülés folytatása az SZMSZ 24. § (6) bekezdése alapján 2015. február 3-án (kedd) 18,00 órakor lesz.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIRENDI JAVASLAT:

 I. Személyi ügyek

1./ Alpolgármester választás, eskütétel

     Előadó: Ottó Péter polgármester

II. Önkormányzati rendeletek alkotása 

2./ Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

      Előadó: Ottó Péter polgármester

3./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

      Előadó: Ottó Péter polgármester

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Sümegi Attila jegyző

III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek

5./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

      Előadó: Sümegi Attila jegyző

6./ Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának első olvasatban történő megvitatása

      Előadó: Ottó Péter polgármester

7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2015. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása

      Előadó: Ottó Péter polgármester

8./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás

     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke   

9./ Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadása

     Előadó: Ottó Péter polgármester

10./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala

       Előadó: Ottó Péter polgármester

11./ A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása (az anyag később kerül kiküldésre)

      Előadó: Ottó Péter polgármester

12./ A Zirc 162 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának Zirc Városi Önkormányzat javára történő felajánlása Hoffmann Péter és Hoffmann Kristóf által

      Előadó: Ottó Péter polgármester

13./ Botond és Bulcsú Bt.8419 Csesznek, Farkashegyi u. 9.szám alatti gazdálkodó szerv csereszándéka a  ZVÖ tulajdonát képező Zirc (Kardosrét) 0215/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

      Előadó: Ottó Péter polgármester

14./ Pápai Gyöngyi zirci lakos lakáscsere kérelme (zárt ülés keretében)

       Előadó: Ottó Péter polgármester

15./ Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölése (zárt ülés keretében)

      Előadó: Ottó Péter polgármester

16./ Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok)

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)

17./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás  2014. évi beszámolója

      Előadó: Ottó Péter polgármester

18./ A képviselő-testület 225/2014.(XI.27.) számú határozata 2./ pontjában foglaltaknak megfelelő kimutatás

      Előadó: Ottó Péter polgármester

19./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről (az anyag később kerül kiküldésre)

        Előadó: Ottó Péter polgármester

20./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó: Ottó Péter polgármester

21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről

       Előadó: Ottó Péter polgármester

22./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről

       Előadó: Sümegi Attila jegyző        

23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

        Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az ülésen szíveskedjenek részt venni.

Esetleges távolmaradásukat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán jelezzék.

 

Z i r c, 2015. január 21.

                                                                                                 Ottó Péter

                                                                                              polgármester

 

 Coa_Hungary_Town_Zirc.svg.png

Képviselő-testületi ülés - 2015. január 29. Tovább
Születni, pásztorkodni, kincsekre lelni

Születni, pásztorkodni, kincsekre lelni

2015. január 22. Szerkesztő: zircblog

Beszámolt előző évi tevékenységéről a Reguly Antal Múzeum – ismertették az új évre vonatkozó terveket is 

Kamerák kereszttüzében került sor a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház előző évi tevékenységének számadására és az idei tervek ismertetésére. Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgatónő és családja életéről készít filmet Gulyás Gyula és forgatócsoportja, amely már várhatóan az év végén látható lesz az egyik értékközvetítő magyar televíziós csatornán.

A teljes cikket elolvashatjátok ITT:

szupakile_001.jpg

Beküldte: Kelemen Gábor - sajtóreferens

Születni, pásztorkodni, kincsekre lelni Tovább
„Teljes lesz a csőd márciustól, semmi nem fog működni, az emberek nem kapják meg a pénzüket”

„Teljes lesz a csőd márciustól, semmi nem fog működni, az emberek nem kapják meg a pénzüket”

2015. január 22. Szerkesztő: Atyavilág

burokrata.jpg"Ilyen és hasonló véleményeket hallott a Figyelő munkatársa az állami hatóságok dolgozóitól. Másfél hónap múlva ... egy sor államigazgatási feladat kerül át a területi szervektől a járási, kerületi kormányhivatalokhoz. Azoknál ehhez azonban sem a személyi, sem az infrastrukturális feltételek nincsenek meg."

"...az egységes kormányhivatali rendszer megteremtésére irányuló Lázár-javaslat érinti a megyei és járási szinten működő, önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveket, így a társadalombiztosítási igazgatási szerveket, gyámhivatalokat, munkaügyi központokat, földhivatalokat, környezetvédelmi felügyelőségeket. Az indítvány szerint a szakigazgatási szervek önálló feladat- és hatáskörgyakorlása, valamint az ezzel együtt járó jelenlegi szervezeti tagozódás megszűnik. Ezzel egyidejűleg 25 feladat és hatáskör címzettje a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető lesz."

A teljes cikk elolvasható itt: http://www.hir24.hu/belfold/2015/01/22/lazaros-almok-miatt-szazmilliardok-veszelyben/

„Teljes lesz a csőd márciustól, semmi nem fog működni, az emberek nem kapják meg a pénzüket” Tovább
Váratlanul, hirtelen távozik Tengerdi Győző a Verga Zrt. éléről

Váratlanul, hirtelen távozik Tengerdi Győző a Verga Zrt. éléről

2015. január 21. Szerkesztő: zircblog

Közös megegyezéssel távozott posztjáról a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, Tengerdi Győző.

tengerdi.jpg

Kedd, 11:57: Információink szerint a Verga Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese az elmúlt héten rendkívüli gyorsasággal távozott a posztjáról.
Év elején az erdőgazdaság egyes ágazatainál külön-külön ellenőrzést tartott, ennek során a gazdasági területen pénzügyi szabálytalanságot talált, mondta megkeresésünkre Tengerdi Győző a vállalat vezérigazgatója. Ezt követően belső ellenőrzést rendelt el. Ennek végeredménye pedig az, hogy kedden bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen.

Frissítés, szerda, 11:30: Közös megegyezéssel távozott posztjáról a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (Verga) vezérigazgatója, Tengerdi Győző.

Információink szerint a Verga Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese után szerdától a vezérigazgató, Tengerdi Győző is távozik posztjáról.

Megkeresésünkre Tengerdi Győző az alábbi nyilatkozatot adta:

“A VERGA Zrt. vezérigazgatójaként a társaságnál minden szakterület vezetőjével év eleji elszámoltatást végeztem. Ennek során felmerült a gyanú, hogy egyes pénzügyi kérdésekkel probléma van. Haladéktalanul belső vizsgálatot rendeltem el, melynek eredményeként az illetékes hatóságnál késedelem nélkül feljelentést tettem.

Szeretném elkerülni, hogy a sajnálatosan megtörtént szabálytalanságok miatt a társaságot, valamint annak tulajdonosi joggyakorlóját, a Földművelésügyi Minisztériumot alaptalan támadások érjék. Ezért azonnal kezdeményeztem munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyet a munkáltatóm elfogadott.Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a közös sikerekhez, ezáltal a VERGA Zrt. és a térség fejlődéséhez.”

Tengerdi Győző 2010 júliusában foglalta el a Verga Zrt. vezérigazgatói posztját. A szakember nagyon gyorsan letette a névjegyét. Munkássága elismeréseként 2013 októberében a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökétől átvehette a Pro Comitatu díjat. Egy évvel később -2014 decemberében a Veszprém Megyei Jogú Város Pro Meritis Arany Emlékérmet adományozott Tengerdi Győző részére.

(Tremmer Tamás – veol.hu)

 

 

forrás: erdo-mezo.hu

Váratlanul, hirtelen távozik Tengerdi Győző a Verga Zrt. éléről Tovább
Tájékoztatás eb-tartásról

Tájékoztatás eb-tartásról

2015. január 21. Szerkesztő: zircblog

img_2947.jpgA Zirci Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a törvényi rendelkezésnek megfelelően 2013-ban eb-összeírást végzett, amelyet háromévenként kell ismételten végrehajtania.

Aki a városi eb-összeírás során bejelentette a tulajdonában vagy felügyeletében álló ebet, a kötelezettségének eleget tett. A következő esedékes eb-összeírásig csak akkor kell bejelentést tenni az ebről, ha azt időközben eladták, elajándékozták, elveszett, elpusztult, illetve 2013 után született, és 4 hónaposnál idősebb.

Az új, valamint a változás bejelentéséhez szükséges adatlapok megtalálhatók Zirc város honlapján   

http://www.zirc.hu/onkormanyzat/kozos-onkormanyzati-hivatal-felepitese/varosuzemeltetesi-osztaly.html, illetve személyesen is kérhetők az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán (8420 Zirc, Március 15. tér 1.).

Az eb-tartással kapcsolatban érdeklődni, illetve az elkóborolt ebeket bejelenteni a hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet munkaidőben a 88/593-705 vagy a 30/868-6626-os telefonszámon, és természetesen személyesen is fogadják az ügyfeleket a munkatársak.

Kelemen Gábor sajtóreferens

www.zirc.hu

 

Kapcsolódó bejegyzés: Aki nem vallotta be a kutyáját, várhatja a 30 ezres csekket?

 

Tájékoztatás eb-tartásról Tovább
Vízmérő cserék Zircen

Vízmérő cserék Zircen

2015. január 21. Szerkesztő: zircblog

vizmero.jpgIdőszakos bekötési vízmérő cseréket végeznek a városban és a városrészekben.

 A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal a Bakonykarszt Zrt. Zirci Üzemmérnökségének felkérésére tájékoztatja az érintett lakosságot, hogy Zircen, valamint Zirc-Akli és Zirc-Kardosrét városrészekben 2015. január 16. és január 31. között 8 órától 15 óráig időszakos bekötési vízmérő cseréket végeznek.

 Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a felhasználóknak a vízmérő-aknák esetleges hó-mentesítéséről, megközelíthetőségéről, illetve fagyás elleni védelméről gondoskodniuk kell. Kérjük, hogy a mérőhelyeken tegyék lehetővé a zavartalan munkavégzést.

Kelemen Gábor sajtóreferens

www.zirc.hu

Vízmérő cserék Zircen Tovább
Megújuló ciszterci rendházak

Megújuló ciszterci rendházak

2015. január 20. Szerkesztő: zircblog

baja.jpgKét helyen is fejlesztést hajt végre a Ciszterci Rend.

Megújuló rendház és vallásturisztikai központ jön létre Baján és Pécsett – közölte a Zirci Ciszterci Apátság. A zirci székhelyű Ciszterci Rend tulajdonában álló ingatlanokat turisztikai céllal hasznosítják a két nagyvárosban. Az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, összességében több mint 300 millió forintból megvalósuló beruházások a végéhez közelednek, így a megújuló rendházakkal korszerű, látogatóbarát vallásturisztikai szolgáltatásokat kínálnak majd a turisták számára.

 

Kelemen Gábor sajtóreferens

www.zirc.hu

 

 

 

Megújuló ciszterci rendházak Tovább
Ugye vettük, hogy a munkanélküliség elleni csodafegyver a közmunka?

Ugye vettük, hogy a munkanélküliség elleni csodafegyver a közmunka?

2015. január 20. Szerkesztő: Atyavilág

gyongyfa_1.jpg"Okirat-hamisítás, csalás, sikkasztás, hivatali hatalommal való visszaélés. Gyöngyfa polgármestere elkezdte komolyan venni a törvényeket, le is mondott azonnal."

http://index.hu/video/2015/01/20/gyongyfa_volt_polgarmestere_boritja_a_kozmunkas-bilit/

Gyöngyfa itt van Baranyában:

gyongyfa_1_1.jpg

Koós Gábor

Ugye vettük, hogy a munkanélküliség elleni csodafegyver a közmunka? Tovább
Mohácsi busójárás

Mohácsi busójárás

2015. január 20. Szerkesztő: KovácsEszter.

A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház kirándulást szervez farsang vasárnapra, 2015. február 15-re a mohácsi busójárásra http://www.mohacsibusojaras.hu.

Indulás a Múzeum épülete elől (Zirc, Rákóczi tér 10.) 6.30-kor, utazás autóbusszal. Mohácson látogatás Englert Antal busómaszk faragó műhelyében http://www.englertantal.hu/, majd kötetlen farsangolás a busókkal egész nap. Hazaindulás a Széchenyi téri máglyagyújtás és a busók körtánca után 18.30-kor. Érkezés Zircre este 9 óra körül.

Részvételi díj: 4000 Ft/fő, amely tartalmazza az útiköltséget és a műhelylátogatás költségét.

Jelentkezni és érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: regulymuzeum@invitel.hu, 88/415422

Jelentkezési határidő: 2015. febr. 2. (hétfő)

buso_1.jpg

Beküldte: Ruttkay Eszter

 

Mohácsi busójárás Tovább
Mindenkivel van valami, csak annak még nincs neve

Mindenkivel van valami, csak annak még nincs neve

2015. január 19. Szerkesztő: zircblog

Észrevétlenül tanult meg tökéletesen angolul, folyamatosan kacifántos forgatókönyv ötleteken töri a fejét. Viszont az anyukája, Gilla emlékezteti mindig, hogy köszönni kell, ha belép valahova, és csak egy rózsaszín selyemmalaccal tudja megtanulni a kémiát. Hogy telnek egy gimnazista autista fiú mindennapjai?

(A képre kattintva megnézhetitek a cikkhez tartozó kisfilmet is!)

boti.png

Zirctől nem messze, egy eldugott, sötétzöld völgyben fekszik Bakonybél, ahol az egyik falu széli régi parasztházban lakik Botond – ismertebb nevén Boci, egy 15 éves autista fiú.

A kapun belépve a család háziállata, egy kicsi disznó fogad az udvaron. Boci anyukáját, Gabriellát nem érdekli, hogy sokan csúnyának tartják ezeket az állatokat, szerinte szépek és okosak. Az övék még pacsit adni is tud.

“Boci nem tud igazán mit kezdeni az élő malaccal. Volt olyan, hogy percekig nézte, aztán csak annyit mondott csodálkozva: ez olyan 3D-snek tűnik. ” – meséli Gabriella, miközben az iskolából hazaérkező fiának készíti az ebédet. Nyers zöldségek a tányéron,  és egy pohár víz – Boci csak így eszik levest, főzve nem szereti.

Gabriella nyakában saját készítésű, malacos nyaklánc lóg, a pszichológiai szakkönyvektől és Boci kedvenc képregényeitől roskadozó polcokon malacos képek, malacos naptárak vannak, még a tanulásban is egy selyemmalac báb segít. Boci íróasztalát több tucat kerámia malacfigura foglalja el, amelyet a keramikus művész édesanyja készített neki, és minden este órákat játszanak velük. “Három éve ugyanúgy állnak az asztalán, szép rendben. Amikor port törlök, Boci mindig rámszól, ha valamelyiket nem a megfelelő helyére teszem vissza” – meséli Gabriella. Amikor Boci betoppan az ajtón, Gabriella figyelmezteti, hogy köszönjön és mutatkozzon be, mielőtt elkezd a képregényekről és a malacairól mesélni – ezek után a fiú gyors mozdulatokkal, szinte levegővétel nélkül sorolja, melyik játékmalaccal mi történt az elmúlt pár évben.

Biztos fertőző

“Mi azért vállaljuk fel könnyebben ezt az auti dolgot, mert nem fogyatékosságként kezeljük, hanem  különlegességként. Persze, van benne egyfajta szociális fogyatékosság, de ha elfogadjuk a furcsaságát, ha segítjük, akkor valóssággal szárnyalni tud a gyerek” – mondja Gabriella, miközben a szekrényből egy kis büszkeség csomagot vesz elő. Oklevelek a minden évben megnyert iskolai olvasási versenyekről, dicséretek az osztály legjobb angolosának, és egy kivágott újságcikk a Veszprémi Színház Twist Olivér musical előadásáról. Bocit is beválogatták gyermekszereplőnek, azóta is jár ének órákra Veszprémbe.

Boci most a színházban is, az iskolában is megtalálta a helyét, de ez nem ment mindig ilyen könnyen. “Amikor általános iskolás volt, a felsőbb évesek nem voltak hajlandóak hozzáérni Boci cuccaihoz. Azt mondták rá, biztos fertőző. Volt, hogy étellel dobálták, rugdosták, a falhoz kenték” – meséli Gabriella. Az anyuka saját készítésű képregényekkel jutalmazta gyermekeit, amelyekben a mindennapok történéseit rajzolta meg vicces formában. Bocinak különösen sokat segített az iskolai nehézségek feldolgozásában, illetve tanulásra ösztönözte az egyre gyarapodó kis mesekönyv, melyben a főszereplők a családtagok: Boci egy kis boci, Gilla (így hívja Boci az anyukáját) egy malac, és szerepelnek még benne Boci testvérei, Zsófi és Csaba, Boci édesapja és nevelőapja, mindannyian állatfiguraként.

“Azok a gyerekek, akik bántottak, azok ebben a könyvben a farkasok. Ezen az oldalon az van, hogy mindenki izgul a könyvben, hogy a másik iskolában ne legyenek farkasok. Itt meg éppen beteg vagyok, itt meg apukámhoz megyünk hétvégére, Gilla mindig lerajzolta, mi történt velem” – lapozza végig Boci a könyvet. Gabriella azt is lerajzolta, amikor Boci néptáncolni járt, és sokszor elbotlott a táncórán: akkor az átlagosnál több folt került a bocira.

Költői szabadság

Újabb rajzolt oldalak mindig akkor jártak, ha Boci jó jegyeket hozott haza az iskolából. Azóta már más motiváció is van a tanulásra. Amíg Gabriella esténként a kályhával kellemes melegre fűtött kis szobában kerámia angyalkákat készít (teljes állást nem tud vállalni, a Boci után járó ápolási díjat ezeknek az eladásával egészíti ki), Boci a számítógép előtt ül, és az interneten, a DuoLingo programon tanul németül, angol nyelven. Egy óráért száz forintot kap, amit képregényekre költhet.

“Egy 15 éves gyerek már általában magától is tudja, hogy az iskolában tanulni kell, vele azért minden nap vitatkozni, alkudozni kell. Amit csinál, azt inkább miattam csinálja, őt nem érdekli igazán, hogy jó jegyeket kap-e vagy rosszakat” – mondja Gabriella, de Boci a szavába is vág: “Én hülyeségnek tartom, hogy tanulni kell, én a hasznos tudásnak vagyok a híve.” Boci példaként hozza, hogy mindig angolul nézi a South Parkot, angolul olvassa a filmkritikákat, így abból külön tanulás nélkül is ő az egyik legjobb az osztályban. A matekleckét is meg szokta csinálni – igaz, mindig valamilyen új feladatmegoldási módszert talál ki, és mindig csak reggel hatkor szán rá időt (Gabriellának 1o percenként kell jelentenie a pontos időt, hogy még mennyi van  a buszindulásig).

“De mondjuk itt van a nyelvtan, csupa fölösleges szabállyal. Mi értelme van annak, hogy megkülönböztetjük a számneveket a többi szófajtól? Akkor például miért nincsen olyan szófaj, hogy színnevek? Vagy az LY, abban sincsen semmi logika, csak a hagyomány. Ennyi erővel lehetne olyan betű is, hogy SY. Irodalom órán meg a Toldiról kellett fogalmazást írni, én nagyon jót írtam, de csak hármast kaptam rá. Azt mondták, azért, mert nem volt elég tisztelettudó az írás. Na de nem ez lenne a költői szabadság?” – dől a szó Bociból.

Gyakorol, hogy ne fájjon

Boci a zirci III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola nyelvi előkészítő osztályába jár, ahol az igazgatónő kiemelten fontosnak tartja, hogy a közösség befogadja azt is, aki egy kicsit más, mint a többiek. “Boci már az első napokban felhívta magára a figyelmet. Mindenkinek kellett magáról egy bemutatkozást írnia. Boci egy kitalált történetet készített magáról, mitikus uralkodókról  meg papiruszokról volt benne szó. A diákok meg szokták szavazni, hogy kié lett a legjobb bemutatkozás. Boci volt az egyetlen, aki még a felsőbbévesekhez is elment, hogy kampányoljon. Olyan plakátokat ragasztott ki, hogy III. Béla is rám szavaz, szavazz te is!” – meséli az igazgatónő. Máskor azt látta, hogy Boci az iskola udvarán, a betonon többször direkt elesik. Boci azt mondta, ő így gyakorol – hogyha legközelebb megbotlik, ne fájjon neki.

Az élet egy sorozat

A barátai előtt felszabadultan mesél saját magáról: “Ki volt írva az auti Facebook-csoportban, hogy készülne egy anyag erről az Asperger-szindrómáról, ami nekem van. Én amúgy is sokszor gondolom azt, hogy az egész életem egy sorozat, úgyhogy mondtam is a Gillának, hogy én ragaszkodom hozzá, hogy szerepelhessek. Gilla végül belement, szoktam is dicsekedni az osztálytársaimnak, hogy nekem milyen kedves anyukám van.”

Gabriella már megszokta, hogy Bocihoz nagyobb türelem kell, mint egy átlagos gyerekhez, de ez legalább fiatalon tartja őt. “Boci azt szokta mondani, hogy ahogy elnézi, mindenkivel van valami, csak annak még nincsen neve. Nagyon sokat foglalkozunk vele, de ez minket is fiatalon tart. Még mindig minden nap meg kell beszélniük, hogy hogyan kell használni a szappant, hogy ne ázzon el. Háromszázszor is elmondom, és előbb-utóbb menni fog” – mondja Gabriella, mire Boci a szavába vág: már szépen mos kezet, és szépen ágyaz be, egyébként ennél több önállóság egyelőre nem érdekli.

Ugyanakkor Gabriella szerint Boci sok mindenben érettebb a társainál. “Becsületes, őszinte. Jobb lenne a világ, ha több ilyen ember lenne, mint ő. 130-as IQ-ja van, így ez értelmi képességei miatt sok mindent észrevesz: mit várnak el tőle, hogyan kellene viselkednie. De egyszerűen vannak olyan dolgok, amikbe nem akar beilleszkedni, nem akar részt venni.”

Boci sikeres kampányával az osztályuk majdnem megnyerte az év eleji bemutatkozó versenyt, amelyben az lett volna a nyeremény, hogy az ő osztályuk döntheti el, hogy jövőre hogyan szívassák meg az elsősöket a szecskaavatón. Végül másodikak lettek, de már így is elkezdtek ötletelni. “Nekem az volt az ötletem, hogy mondjuk legyen mindenki kedves az elsősökkel. Olyan még úgysem volt egyik évben sem, szerintem elég eredeti lett volna. A többieknek viszont nem nagyon tetszett ez az ötlet” – mondja Boci egy kicsit csalódottan. Azt mondták az osztálytársai, még gondolkodjon, úgyis jó a fantáziája.

 

Beküldte: Szonja

Mindenkivel van valami, csak annak még nincs neve Tovább
Kutyák a Háromhegyen - esetek, kérdések, válaszok - és máris frissítés(ek) - Kutya plusz

Kutyák a Háromhegyen - esetek, kérdések, válaszok - és máris frissítés(ek) - Kutya plusz

2015. január 19. Szerkesztő: Atyavilág

kutya.JPG

Újabb háromhegyi kutyatámadásról szóló beszámoló jelent meg a Facebook-on múlt szombaton, számos együtt érző és indulatos hozzászólást kiváltva*.

E sorok írója - néhány hozzászólóhoz hasonlóan - maga is élt át itt kutyatámadást. Ezen túlmenően dolgozott olyan munkakörben, amelyben többek között a város kutyaügyeivel foglalkozott. Ezért feljogosítva érzi magát, hogy a rendelkezésére álló információkat megossza a közvéleménnyel. Megosztja a véleményét is, de ehhez nem szükséges felhatalmazás.

Előtörténet

Az úgynevezett "Háromhegyi autóspihenő" éveken (ha nem évtizedeken) keresztül egyfajta kirándulóhelyként szolgált a környékbeliek számára. Amíg az 1934-ben épített Reguly-kilátót - életveszélyes állapota miatt - 1994-ben le nem kellett bontani, még egy régi turistajelzés is vezetett itt keresztül a kilátóhoz. Számos családi, baráti és céges rendezvény, 1991-től 2003-ig tizenhárom BULI helyszíneként maradt meg minden korosztály jó emlékezetében. Azóta a közösségi élet szinte teljesen eltűnt erről a korábban kedvelt területről; az utóbbi években a Szomszédolás hozott valami változatosságot az egyhangúságba.

vp_szomszedolas.jpg

Ahogy az ország egész területén, a kétezres évek elejétől Zircen is felgyorsultak a változások a földtulajdon-rendezések következtében. Az osztatlan közös területek nevesítése, a tulajdonjogok komolyan vétele és érvényesítése, a gazdálkodás beindulása egymás után teremti az olyan új helyzeteket, amelyekhez alkalmazkodnunk kell. Sorra épülnek a vadkerítések, áthaladást, belépést tiltó táblák jelennek meg, eddig szabadon használt területekről derül ki, hogy magántulajdon, és engedélyt kell rá kérni.

A háromhegyi kutyakonfliktusok a legeltetéses állattartás beindulása után kezdődtek. A Háromhegyen  is megjelentek az állattartáshoz szükséges karámok, az állatok felügyeletét ellátó személyek elhelyezését szolgáló építmények, itatók. És megjelentek a kutyák is, feltehetően a terület és az állatok védelmére, az illetéktelenek távol tartására.

Terület- és tulajdonviszonyok

vp_googlefold_pontok.jpg

Ha a Bakonybél felé vezető közútról bekanyarodunk az egykori Háromhegyi autóspihenő területére, a földút kb. 100 m után kettéágazik. Az egyesen (félbalra) tartó ág a János-tanyai utca/Kossuth utca felé tart. A jobbra térő ág a Kettes-tó felé vezet, miután elhalad egy ligetes facsoport mellett. E körül a facsoport körül vannak elhelyezve az állattartás létesítményei és a lakóépítmények. Ez a kutyák szokásos tartózkodási helye.

A terület kb. 400 m hosszan érintkezik közvetlenül a közúttal. Ebből a kék pontokkal jelzett szakaszon van kiépítve egy ritka hálójú drótkerítés-szerűség, elég rossz állapotban. A piros pontokkal jelzett szakaszon semmilyen kerítés nincs. A tapasztalatok szerint a sárga szaggatott vonallal jelölt és a közút közötti területen kell számítani kutyák támadására, ha azok szabadon vannak. Meg persze az úton. Sőt, láttuk már őket több száz méterrel távolabb is ettől a területtől, az első hegy túloldalán is. 

vp_mepar_hrsz.jpg

A Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MEPAR) segítségével áttekintést kaphatunk arról, hogy milyen helyrajzi számú parcellák találhatók a területen. A földhivatali nyilvántartásból pedig megismerhetjük a tulajdonviszonyokat. Ezek mind nyilvános adatbázisok, de részben fizetősek, részben regisztrációt igényelnek.

Ha belépünk a közútról a területre, a földúttól rögtön balra találjuk a 054/16 helyrajzi számú rét, legelő parcellát Ennek tulajdonosa a 2009-es földhivatali állapot szerint Vágenhoffer Péter, 8420 Zirc, Köztársaság utca 33. szám alatti lakos (az aktuális tulajdonos lekérdezése a földhivatali nyilvántartásból sajnos pénzbe kerül, ezért ezt nem tettük meg. Ennek indoka a későbbiekben világos lesz).

Az útelágazás után a János-tanya felé és a Kettes-tó felé vezető út által közbezárt 054/6 helyrajzi számú parcella tulajdonosa a 2009-es állapot szerint: Vágenhoffer Péter.

A földúttól jobbra található négy parcella (074/3, 4, 5, 6) helyén a 2009-es állapot szerint a 074/1 helyrajzi számú parcella volt, amelynek tulajdonosa ugyancsak Vágenhoffer Péter volt. Minden valószínűség szerint ez a parcella lett megosztva négy, gyakorlatilag egyenlő részre, ugyanis a jelenlegi négy önálló helyrajzi szám területe pontosan kiadja a korábbi területet. Művelési ág legelő, illetve a 074/4-nél legelő és egyéb épület (itt vannak a gazdasági építmények).

A területet átszelő két ("kivett, saját használatú") út, a János-tanyai utca felé vezető (054/2) és a Kettes-tó felé vezető (075) a 2009-es földhivatali nyilvántartás szerint a Bakony Mgtsz 8420 Zirc, Petőfi utca 4. tulajdona.

Esetek

2008. szeptemberében lakossági bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, hogy a Háromhegyi autóspihenő mellett gyalogost támadtak meg kutyák, aki Akli felé tudott elmenekülni. A terület tulajdonosa szóbeli felszólításra ígéretet tett a hasonló esetek megelőzésére. 2009. márciusában egy kerékpározó csoportot ért kutyatámadás oda- és visszaúton is. Ekkor a tulajdonos írásos jegyzői felszólítást kapott az (akkor még létező) állattartási rendelet kutyatartásra vonatkozó szabályainak betartására.

Kb. ekkortájt e sorok írója gyalogosan haladt el a terület mellett a műúton kora hajnalban, amikor a kutyák csapatosan támadtak rá a közúton. Nagy szerencsével, a kutyákra kiabálva tudott kihátrálni az úton a területükből.

2014 kora őszén mesélte egy ismerős, hogy a Háromhegy mellett elkarikázó feleségét támadták meg a kutyák, és kérdezte, hogy - olvasva e sorok írójának erdélyi tapasztalatait a pásztorkutyákkal - ő hogyan védekezik ellenük.

Az e bejegyzés megírására okot adó, a bevezetőben hivatkozott Facebook-történet másnapjának hajnalán e sorok írója gyalogosan elhaladt a terület mellett, és nem észlelte kutyák jelenlétét. Ezt ma megismételte, és ma már egy kutyát észlelt. Hogy meg volt-e kötve, azért nem jött ki az útra, vagy a sűrű köd miatt, azt nem tudta eldönteni. Az azonban biztos, hogy a kutya, ahogy a gyalogos kibukkant Zirc felől a Cihelka-kút (kifolyós kút) feletti erdősáv takarásából egészen addig, amíg a nyílt területet el nem hagyta Akli felé a fenyőerdősáv mellett, majd a visszaúton ugyanúgy, azonnal észlelte a jelenlétét az úton, és végig folyamatosan ugatott. Ez azt jelenti, hogy aki nem motorizáltan közlekedik, az nem tud észrevétlenül elhaladni a közúton a terület mellett, és ki van téve a kutyatámadásnak, ha szabadon vannak.

Érdekes körülmények?

A területtulajdonos többször kifejezte, hogy azokra nézve lehetnek veszélyesek a kutyák, akik az ő magánterületére illetéktelenül belépnek. Csak hát az a helyzet, hogy a kutyáknak fogalmuk sincs, hol húzódnak a telekhatárok. Ha ma valakik (például kirándulók) ki akarnának gyalog ballagni a Kettes-tóhoz, mint ahogy régebben ez egy kellemes vasárnapi séta volt, és ehhez a Háromhegyen keresztülvezető földutat választanák, akkor megnézhetnék magukat. Hiába maradnának ugyanis a más tulajdonában lévő, a nyilvánosság részére szabadon használható földúton, a kutyák szétszednék. Tehát a jelenlegi gyakorlat szerint olyan területek is el vannak zárva a nyilvánosság elől, amelyek használatát az úttal szomszédos földterületek tulajdonosa nem akadályozhatná. Erre mondta ő valamikor, hogy "megállapodott a téesszel, hogy megtilthatja ezeknek az utaknak a használatát" - vagy hasonló, de az eredménye az hogy oda idegen ember be nem mehet a testi épségének veszélyeztetése nélkül.

Az ebtartás szabályait korábban a városi állattartási rendelet (Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól) szabályozta. Ezt a rendeletet azonban alig egy év után hatályon kívül is helyezte a képviselő-testület, hivatkozva magasabb rendű jogszabályokra. Tehát ma Zircnek nincs állattartási rendelete, mert (1) a mezőgazdasági haszonállat-tartás önkormányzati rendelettel nem korlátozható, (2) a kedvtelésből tartott állatokra kormányrendelet vonatkozik. Ez elég nagyvonalúan kezeli a szóban forgó eseteket: úgy kell állatot  tartani, hogy embert ne veszélyeztessen (15.§ (1)), illetve biztosítani kell, hogy közterületen embert harapásával ne veszélyeztessen (17.§ (2)). Részletesebben a veszélyes ebekről, illetve az "Eb okozta fizikai sérülésekről" (17/C-M. §) ír. De ki mondta, hogy a háromhegyi ebek veszélyes ebeknek minősülnek? Esetleg akadna egy önként jelentkező, aki hagyná magát egy kicsit megharapni, hogy végre megmozduljon a gépezet?

Ki tud vagy akar tenni valamit?

A Facebook-bejegyzés hozzászólói közvetve vagy közvetlenül ezt a kérdést fogalmazták meg. A leírt javaslatok között vannak egészen militáns hangvételűek is.

Azt azért érdemes leszögezni, hogy a helyzet kialakulásáért nem a kutyák a felelősek, még ha az érintettek dühe első reakcióként rajtuk is csapódik le. E sorok írója többször is átélt ilyen lelkiállapotokat, és utána eléggé szégyellte magát. Tudunk olyan esetekről, amikor a vélt vagy valós sérelmeiket drasztikus eszközökkel (patkányméreg, stb.) orvosolták a sértettek, aminek következménye, hogy a szerencsétlen állatok szörnyű szenvedések között pusztulnak el. A kutyák tulajdonosával, tartójával szemben viszont csak a jog eszközeivel szabad eljárni, különben soha nem lesz vége az önkényes "igazságszolgáltatásnak".

Először is: vajon a Facebook-hozzászólók tettek-e írásbeli feljelentést az önkormányzat vagy a rendőrség felé minden esetben, amikor őket megtámadta ott a kutya, vagy csak látták, hogy azok szabadon kóborolnak a bekerítetlen területen? Kérték-e, hogy a hatóság értesítse őket, hogy kivizsgálta az esetet, és hogy milyen eredményre jutott? Mert nem jellemző, hogy internetes fórumok kommentjei alapján eljárást indítana bármelyik helyi illetékes (ez csak az utóbbi néhány évben és csak a magas politika szintjén szokás, főként megfélemlítési célból).

Az ilyen esetek bejelentése azért is fontos, hogy ha ezek elérnek egy kritikus tömeget, akkor az illetékesek előbb-utóbb kénytelenek lesznek tenni valamit, Van hír arról, hogy az egyik korábbi bejelentés alapján állítólag volt valami eljárás, ami aztán valahogy lezárult (de úgy tűnik, eredmény nélkül). Az is várható, hogy a kutya tulajdonosa/tartója lépéseket fog tenni a saját érdekeinek védelmében: beszélik például, hogy a kutyákat más személy nevére íratta át, vagy pl. amikor az egyik kutyatámadás-ügyben e sorok írójával beszélt, az első kérdése ez volt: "Ki jelentett fel?"

A civil társadalom (biciklisek, túrázók, sétálók, kocogók) egybehangzó akaratnyilvánítása, megtámogatva az illetékes szervek/hatóságok határozott, korrekt, jogszerű és következetes fellépésével oldhatja meg ezt a szerencsétlen, lassan egy évtizede uralkodó helyzetet a Háromhegyen. Már csak hogy ne kelljen állandó félelemben és görccsel megtenni ezt a fél kilométert a műúton, és nyugodtan kimehessünk a Kettes-tóhoz, mint tehettük azt másfél évtizeddel ezelőtt. 

És máris frissítés:

https://www.youtube.com/watch?v=LRs5pjhLk7o&feature=youtu.be

Szóval, mindenki nyugodjon le, nincs semmi baj!

vp_mindenki_nyugodjon_le.jpg

És szinte azonnal egy újabb:

Az eredeti Facebook-történet folytatása következik.

kutyak_2.bmp

A szerző megjegyzései:

1. Ha igazán komoly kutyaveszéllyel kell számolni, akkor ajánlom az olvasó figyelmébe ezt a bejegyzést: Magashegységi élmények: medvék és pásztorkutyák Erdélyben. Óvnék a kutyariasztó spray használatától. Ez vagy elszoktató jellegű (a lakásban, kertben a házi kedvenc ne rágjon össze mindent), vagy brutális (paprika-, borsspray, a kutyára nagyon irritáló), de ez utóbbi csak gyakorlott kézbe való, stresszhelyzetben könnyen visszájára fordul. Meg egyébként is, szórjuk a sprayt és közben tekerjük a biciklit? Akkor inkább a fény- és hangriasztók. Minden megtalálható a neten.

Ha azonban kicsit kutyaismerők és -barátok vagyunk, és nem látszik közvetlen támadási, hanem csak elijesztési szándék (ami a házőrző kutyák természete), akkor barátságos közelítéssel, barátságos hanghordozással, egy darabka szendviccsel, keksszel, csokival hamar meg tudjuk nyerni a kutya jóindulatát. Ehhez azonban kell némi lélekjelenlét, amit nem mindenkitől várhatunk el.

2. Az utolsó mondat utolsó szakasza (a zárójeles) a kulcsmondat: Mi lesz a többi, arra tévedő tudatlannal? Tehát az egyedi, esetleges védekezések a kutyák ellen csak a meglévő helyzetet állandósítják, mert nem kényszerítik ki a változtatást. Csoportos, határozott fellépés kell, és ha szükséges, ki kell kényszeríteni az intézményes (hatósági) megoldást. A jogszabályi háttér adott. Ahogy a történetekből is kiderül, nem egyedi esetről van szó, jó szándékú, jóhiszemű állampolgárok életét keseríti meg az évek óta fennálló állapot. A részvétnek máshol van a helye és máskor az ideje.

Kutya plusz (ezt egyes szám első személyben írom, mert vélemény)

Most, miután a történet kerek egész (illetve van még egy pici rés rajta, erről majd lejjebb), próbálkozzunk meg egy másik olvasattal.

A kutyatámadás Kárvallottja, jogos felháborodásában, közli a Nyilvánossággal, hogy ő bizony bemegy a Hivatalba és bejelentést tesz. Azt nem közli, hogy ki ellen.

Másnap reggel Egy Állampolgár, aki történetesen a helyszín melletti területek tulajdonosa, de akinek az ügyhöz semmi köze, egyrészt mert csak hallott az esetről, másrészt mert nem tudhatja, ki szerepelhetne vajon a Kárvallott feljelentésében Feltételezett Felelősként, harmadrészt neki csak egy kutyája van ott, de az meg van kötve, elmegy a Kárvallotthoz, és megkéri szépen, hogy ne jelentse az esetet, mert neki az kellemetlen. (Sherlock Holmes, Miss Marple, Poirot és Maigret felügyelő együttesen sem tudná felfejteni az eseményeknek ezt a logikáját).

A Kárvallott, meghatódva az esdeklő szavaktól, eláll a feljelentéstől, de azért bemegy a Hivatalba. Ott a kedves ügyintéző szakszerűen elmagyarázza, hogy ha a Kárvallott bejelentést tesz, nem várható semmi, csak egy kis pénzbüntetést, amit a kutya tulajdonosa vagy befizet, vagy nem (!). A kutya gazdája,a terület gazdája nem kötelezhető semmire (!).

Így most már mindenki jól járt. A Kárvallott azért, mert végül is eleget tett ígéretének, teljesítette állampolgári kötelességét. A Hivatal azért, mert egy újabb elégedett ügyfél hagyta el az épületét és az ügyben az égvilágon semmi teendője nincs. A Feltételezett Felelős (de nem az Egy Állampolgár, hiszen neki semmi köze az egészhez) azért, mert semmit nem kell tennie, nem büntetik meg őt, minden maradhat a régiben, és ha egy kicsit vigyáz, és pár hétig nem engedi szabadon a kutyákat, akkor az egész feledésbe merül a következő ilyen esetig (nyertes-nyertes játszma!). És mivel az egész ügynek nincs hivatalos nyoma (hiszen egyedül a Facebook őrzi meg az idők végtelenségéig, de az internetes bejegyzések, mint fentebb már szó volt róla, csak az érinthetetlenek kasztjába tartozó személyek érdekében jöhetnek szóba hivatalos eljárások kiindulópontjaként), ezért AZ EGÉSZ ÜGY MEG SEM TÖRTÉNT!

A történet a rohamosan terjedő Facebook-forradalmak természetét is jól mutatja. "Öljük meg a kutyát!" "Öljük meg a gazdáját!" "Öljük meg az illetékeseket!" Ja, mégse, mert hát ők is emberek, na jó, állatok, de alapvetően rendesek. Lehet, hogy mi tovább szívunk, mert minden marad a régiben, de legalább nem keveredünk bele és nem veszünk össze senkivel.

Az a pici rés

Az a fentebb említett pici rés a kerek egész történeten mégis ad valami biztatást. A történet közreadója ugyanis a Facebook-on keresi azokat, akik csatlakoznának és rögtön többen lennének. A szavaiból azt veszem ki, ezt úgy képzeli el, hogy aki arra kirándul, és megtámadják a kutyák, az potenciális áldozattá válik és így bejelentőként csatlakozhat (azt pontosan nem értem, hogy ha egyszer hagyta magát lebeszélni a feljelentésről, mert ettől nem várható semmi, akkor mitől változna meg a helyzet). Arra viszont számítani kell, hogy a kutyák tulajdonosai most egy ideig nagyon vigyázni fognak (ma reggel, még pirkadat előtt kétszer elhaladtam gyalog az úton, még ugatás sem volt).

Ha már civil kezdeményezésre hajlik valaki háromhegyi kutya-ügyben, akkor például szerveződhetne egy csoport, amely a bejárattól indulva, szigorúan a földúton maradva (hiszen az nem része a határoló legelőknek, és nem a legelők tulajdonosának tulajdonában van) hátrasétálna a Kettes-tóig, majd vissza. Nincs kockázata, viszont demonstrálja az érdekelt civilek elszántságát arra, hogy ha már sehonnan nem kapnak segítséget, akkor maguk vegyék kezükbe az ügyet. Ez a másfél-két órás kellemes kikapcsolódás bátorítást jelenthet azok számára is, akik szembesültek már a jogállamiság abszurditásaival, csak eddig nem találtak társakat és támogatókat kiállni az igazukért.

Én biztosan ott leszek. 

Koós Gábor 

*E sorok írója nincs regisztrálva a Facebook-on, a hivatkozott bejegyzés és a hozzászólások tartalmát regisztrált felhasználón keresztül ismerte meg.

Kutyák a Háromhegyen - esetek, kérdések, válaszok - és máris frissítés(ek) - Kutya plusz Tovább
Erdő, ahogy én szeretem - fotópályázat

Erdő, ahogy én szeretem - fotópályázat

2015. január 18. Szerkesztő: KovácsEszter.

bakony_fotopalyazat_2015

1. Pályázat szervezője:
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 46., cg: 19-10-500227) továbbiakban Szervező
2. Pályázat célja, témaköre:
A pályázat célja, hogy az amatőr fotósok megmutassák alkotásaikat. Bemutassák mi az a hangulat, ami miatt szeretik az erdőt, valamint, hogy megmutassák az erdőben található növény- és állatvilág szépségeit.
3. A Pályázaton résztvevő személyek:
A Pályázaton részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, amatőr fotós, kivéve a
Szervező illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő
természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, vezetői tisztségviselői, alkalmazottai és
mindezek közeli hozzátartozói.
4. Pályázat leírása és menete:
A pályázók legfeljebb 5 db, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek
teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázaton való részvétel ingyenes, nincs nevezési díj,
regisztrációs díj.
A fotókat 2015.02.22-ig lehet email-ben elküldeni, a palyazat@bakonyerdo.hu címre, az email-ben
feltüntetve a pályázó nevét, címét és elérhetőségét. Az elküldhető képek mérete min. 5 mp, max. 10
mp. A képeket jpeg formátumban kérjük beküldeni. A pályázónak minden fotó mellé leírást kell
mellékelni, mely tartalmazza a készítés időpontját és helyszínét.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és
pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő illetve a vulgáris, obszcén pályázatokat kizárja a
pályázatból külön értesítés nélkül.
A pályázaton való részvétel hiányosságáért/ hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes
illetve a levelező rendszer lassúságért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget.
5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a szervező gazdasági társaság keretein belül létrehozott zsűri bírálja el és
1-3. helyezett valamint különdíjas kerül kiválasztásra. A nyertes képek készítőit 2015.02.27-én 16
óráig email-ben értesíti a Bakonyerdő Zrt.
6. Nyeremények:
A Szervező a Pályázat nyerteset elektronikus úton, email-ben értesíti 2015. 02. 27. 16.00 óráig a
nyereményről és annak átvételének menetéről. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és
készpénzre át nem válthatóak.
I. helyezett nyereménye: családi élménypihenés az alsópáhoki Kolping Hotelben
II. helyezett nyereménye: egy éjszaka 2 fő részére a Huszárokelőpusztai Vadászházban
III. helyezett nyereménye: Erdőbenő ajándékcsomag (Erdőbenő, a Természet Háza
kabalafigurájából összeállított ajándékcsomag)
7. Szerzői jog és adatvédelem:
A pályázó a pályázaton való részvétellel feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a pályázat rendezője a beküldött képekkel kapcsolatban, valamennyi szerzői jogi jogosítványát, külön díjazás
nélkül gyakorolhassa határozatlan időre akár verseny zárása után is, azonban köteles a szerző nevének
feltüntetésére.
A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi
feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes
körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem
rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való
részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői
jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget
is.
Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a
Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és
azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében
azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
nyertes nevét, és lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező az
internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
A pályázó bármikor visszavonhatja képeit, egy a fent említett email címre küldött levéllel.
A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a pályázat
feltételeit, ill. a lebonyolítás menetét, határidejét.

Forrás, hivatalos oldal: http://bakonyerdo.hu

Erdő, ahogy én szeretem - fotópályázat Tovább
Ha ma fagy...

Ha ma fagy...

2015. január 18. Szerkesztő: KovácsEszter.

Január 18.

Negyvenes időjósló nap a népi időjóslásban. A mondás szerint „Piroska napján, ha fagy, negyven napig el nem hagy” (a fagy). A házasodni vágyó lányok ezen a napon piros kendőt kötöttek a nyakukba, fejükre, ezzel jelezték, hogy még ebben az évben férjhez mennek.

Sőt, aki élete első szerelmes csókját ezen a napon kapja, szerelme soha el nem hagyja.

(Forrás: http://www.naptarak.com/; http://www.vajma.info/) 

Piroska, azaz Prisca, ókeresztény vértanú. Temploma az Aventinus hegyén áll. Legendáját a Debreceni-kódexben olvassuk. Eszerint egy római nemesember megkeresztelt lánya volt. Claudius császár pogány áldozatra akarta kényszeríteni. Ő csakugyan imádkozni kezdett a bálvány előtt, a templom azonban összeomlott. A császár többféleképpen is kínoztatta, de Piroska hű maradt hitéhez. Börtönében éjszakának évadján a mennyei szentek és angyalok dicsérik az Urat. A császár oroszlánok elé vetteti, de ezek lábához heverednek, nem szaggatják szét. Ezután hatalmas máglyát gyújtat, de az Úristen esővel és széllel eloltja. Végül a császár úgy véteti fejét Piroskának. A kivégzés helyén, az Aventinus-hegy tövében templomot emeltek a tiszteletére. A hagyomány szerint abból a lakóházból alakították át, amely Szent Péter római szállása volt.
Piroska nevét patrociniumaink között, alakját, viselt dolgait pedig ikonográfiánkban hiába keressük. Napját és miséjét középkori misekönyveink azonban számontartják, az esztergomi Agendarius (1583) az imádságos ünnepek között említi. A névnek és napnak nyilvánvalóan Piroska, Szent László leánya, a bizánci kereszténységnek Iréne néven tisztelt szentje adott hazai tekintélyt. (Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/)

 

Szentírásban és a keresztény hagyományban gyakran előforduló szám a 40.

- Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt 40 napot böjtölt a pusztában;
- 40 napig tartott a vízözön;
- 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában;
- 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen mielőtt megkapta a Tízparancsolatot; 
- Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös városnak, Ninivének, akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvános böjtöt kezdtek.

Forrás: http://www.minalunk.hu/

Ha ma fagy... Tovább
Boltbezárásokra készül a Tesco - frissítés: Zirc nincs köztük - frissítés: Biztos???

Boltbezárásokra készül a Tesco - frissítés: Zirc nincs köztük - frissítés: Biztos???

2015. január 16. Szerkesztő: Atyavilág

tesco_zirc.pngEgyelőre nagy a titkolózás. Az eddig kiszivárgott hírek szerint 10-12 veszteséges áruházat bezárhatnak a vasárnapi nyitva tartás megtiltása és az élelmiszer-felügyeleti díj hatvanszorosára emelése miatt.

Ha
- a zirci Tesco nem számít "kisebb méretű bolt"-nak, és
- a közelben nincs más áruházlánc nagyobb látogatottságú üzlettel, és
- pár kilométeres körzetben nincs egy nagyobb Tesco,
akkor valószínűleg nem fenyegeti a bezárás veszélye.

Vagy ki tudja. A foglalkoztatási helyzetnek mindenesetre nem hiányzik egy újabb Robix-ügy, a személyes sorsokról nem is szólva. 

Frissítés:

"Két győri S-Market jellegű Tesco mellett bezár egy-egy abonyi, nagykátai, nyergesújfalui, törökszentmiklósi, hajdúböszörményi, tatabányai, tolnai és püspökladányi bolt is. A fővárosban is megszűnik két egység: egy a VIII., egy másik a XXIII. kerületben."

Frissítés:

Csak pánikot kelt a pártújság, vagy tényleg van alapja a hírnek?

"A Magyar Nemzet a Tesco angliai anyacégétől származó írásos információkra hivatkozva azt állítja, hogy folytatódhat a vállalatcsoport boltbezárási hulláma Magyarországon. Szerintük további 31 áruház felett „lebeg a megszűnés veszélye”, mivel ezek a beruházások két-három éve nem tudnak üzemi szinten nyereségesre fordulni."

Koós Gábor

Boltbezárásokra készül a Tesco - frissítés: Zirc nincs köztük - frissítés: Biztos??? Tovább
Májusra tervezik a Postásüdülő nyitását

Májusra tervezik a Postásüdülő nyitását

2015. január 16. Szerkesztő: KovácsEszter.

4522199.jpgKedves Vendégeink, Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket a zirci Postás Üdülőként ismert, 7-8 éve üresen álló épülettel kapcsolatos terveinkről.
Tervünk, hogy Zirc legszebb részén létrehozzunk egy szabadidős és szórakozó komplexumot, mivel a környéken nem található hasonló.
Egy üdülőközpontot szeretnénk kialakítani, amely minden korosztály igényeit kielégíti.
Gyermek és ifjúsági tábor szervezése a célunk, amelyhez a 12 faház tökéletes helyszínt jelent.
A nagy, üveges épület rendezvényközpont szerepet fog betölteni, amely többek között esküvőknek, bérmálási, ballagási ünnepségeknek, céges rendezvényeknek ad majd helyet.
A főépületben hétvégente zenés, táncos esteket tervezünk.
Fontos szempont számunkra a szórakozni vágyók biztonsága, ezért célunk, hogy a környék legbiztonságosabb szórakozóhelyét alakítsuk ki, amelyhez hozzá tartozik a megfelelő biztonsági személyzet és a sorompós beléptető rendszer is.
Parkoló az udvarban kerül kialakításra, így az utca nyugalmát és rendjét az autók nem zavarhatják.
Természetesen a komplexum területének és környékének tisztán tartását is feladatunknak tekintjük.
A 12 faház jó lehetőséget ad arra, hogy a messzebbről érkező vendégeink is kikapcsolódhassanak az éjszaka során és ne kelljen senkinek magára vállalni a sofőr szerepet, hisz nem szükséges haza vezetni hajnalban. 
A családoknak is szeretnénk kedvezni, nyárra egy kisebb, szabadtéri strand létrehozását is tervezzük, hisz ilyen sem található még a környéken.
Maga az épület régóta az enyészeté, a Club B1 vezetősége fantáziát látott a helyben és már el is kezdte a felújítási munkálatokat.
Célunk, hogy turisztikai szempontból minél inkább felfuttassuk az üdülőt, ezzel népszerüsítve Zircet is.
Terveink szerint a nyitás április-május környékén várható. 
Reméljük minél előbb vendégül láthatjuk Önt is a Déjá Vu Garden & Club -ban!

Forrás: Club B1

Májusra tervezik a Postásüdülő nyitását Tovább
ELHAGYATOTT GYERMEKÜDÜLŐ AZ ERDŐBEN - SZELLEMVÁROSOK MAGYARORSZÁGON

ELHAGYATOTT GYERMEKÜDÜLŐ AZ ERDŐBEN - SZELLEMVÁROSOK MAGYARORSZÁGON

2015. január 16. Szerkesztő: zircblog

Az erdő szélén lévő gyermektábor már a két világháború között is létezett. A '30-as években a postai dolgozók gyermekei számára épült erdei ház rengeteg gyermek kikapcsolódását biztosította évtizedeken keresztül.

A világháború után is ugyanazt a funkciót töltötte be, később pedig már SZOT postásüdülő néven üzemelt.

 

postasu.jpg

 

A cikket elolvashatod ITT

forrás: szellemvarosok.blog.hu

Kapcsolódó cikk:  Májusra tervezik a Postásüdülő nyitását

ELHAGYATOTT GYERMEKÜDÜLŐ AZ ERDŐBEN - SZELLEMVÁROSOK MAGYARORSZÁGON Tovább
Tagfelvételt és gyermekfocista-toborzót hirdet az FC Zirc

Tagfelvételt és gyermekfocista-toborzót hirdet az FC Zirc

2015. január 16. Szerkesztő: KovácsEszter.

focitag.png

 

A Football Club Zirc Sportegyesület 2015. január 20-án (kedden), 17 órai kezdettel a Zirci Városháza nagytermében közgyűlést tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A klub tagfelvételt és gyermekfocista-toborzót is hirdet. Várják azok jelentkezését, akik tenni szeretnének a néhány évvel ezelőtt nehéz helyzetbe került, de azóta folyamatosan fejlődő zirci labdarúgás eredményes működéséért, jövőjéért. Várják továbbá a focizni szerető helyi és térségbeli gyermekek jelentkezését 5 éves kortól.

Esetleges további információt Nagy Krisztián klubelnöktől lehet kérni a 06 30 474 70 79-es telefonszámon.

Kelemen Gábor sport- és sajtóreferens

www.zirc.hu

 

Tagfelvételt és gyermekfocista-toborzót hirdet az FC Zirc Tovább
Minden eddiginél nagyobb létszám a zirci vízilabda-edzésen

Minden eddiginél nagyobb létszám a zirci vízilabda-edzésen

2015. január 15. Szerkesztő: zircblog

1625_bigger.jpg

Nagy volt a sürgés-forgás a Tanuszoda körül szerdán, a késő délutáni órákban. Ekkor tartotta a Balaton Vízilabda Klub az első, már nem bemutató jelleggel meghirdetett edzését Zircen.

Részben mégiscsak bemutató foglalkozás lett belőle, hiszen, mint azt Kerekes Csongor klubelnöktől megtudtuk, több új résztvevő is volt, közöttük egészen pici gyerekek, akiknek még nem ért le a lábuk a medencében. Hozzájuk ő is bement a vízbe, hogy egyengesse első „lépteiket”.  

A klub vezetője elmondta, már huszonhat gyermeket írattak be szüleik a foglalkozásra, és várhatóan ez a létszám emelkedni fog. Örömét fejezi ki, hogy a sok fiú mellett a lányok is egyre többen vannak. A kezdő és a haladó csoportot is beindítják.

A beiratkozott gyermekek az egyesület tagjává váltak, így a jövőben akár versenyzésre is nyílik lehetőségük. Szerdán 17.15-kor, szombaton 9 órától tartja edzését a klub. Természetesen továbbra is várják az új érdeklődőket, egészen kicsiket, nagyobbakat – tíz éves korig –, lányokat, fiúkat, akik szeretik a vizet, szeretik a labdát, és a kettőt együtt.

Kelemen Gábor sport- és sajtóreferens 
www.zirc.hu

Minden eddiginél nagyobb létszám a zirci vízilabda-edzésen Tovább
Kőris-hegyi geotúra -  január 25. , vasárnap

Kőris-hegyi geotúra - január 25. , vasárnap

2015. január 15. Szerkesztő: Atyavilág

koris_hegy.jpg

Január végén a Bakony legmagasabb pontjának meghódítására indulunk kicsit "sportosabb" geotúránkkal. Nemcsak a táv, de a szintemelkedés is több lesz a szokottnál, viszont ilyen arányban nő az élmények és  a látnivalók száma! Kezdünk mindjárt az elején a Száraz-Gerence-völgyben a Pörgöl-barlanggal, melynek falában kagylóhéjakat keresünk. Barlangot egyébként még egyet felkeresünk, a sejtelmes nevű Ördög-likat, de előtte a 709 m magas Kőris-hegy csúcsa alatt felfedezzük az Eleven-förtési víznyelőket, ahol a hegység karsztjelenségeit mozgató víz eltűnik. Titokzatos helyszínekből ezután sem lesz hiány (Márvány-völgy, Százhalom sírmező), és végül a Pannon Csillagdakedvezményes áron történő meglátogatására is lehetőség nyílik. Mindez Bakonybél 1000 éves kultúrtörténeti környezetében, a téli havas táj megannyi csendes természeti csodájával kísérve…

A részleteket lásd a Szarvasház honlapján.

Kőris-hegyi geotúra - január 25. , vasárnap Tovább
Zirc 500 évvel ezelőtt

Zirc 500 évvel ezelőtt

2015. január 15. Szerkesztő: Atyavilág

"Tabula Hungariae vagy Lázár térkép[1] Magyarország első fennmaradt, nyomtatott térképe, amelyet a feltehetően a magyar Lázár deák készített 1528 előtt. A különleges és e műnél alkalmazott nyomtatási technikával készített térképet A világ emlékezete program nemzetközi tanácsadó bizottsága javaslatára az UNESCO 2007június 19-én felvette a világ dokumentumokban őrzött örökségeinek listájára." (Idézet innen).

lazar_1528_teljes.jpg

Ez az első Lázár-térkép: Tabula Hungarie ad quautor latera per Lazarum stb., Ingolstadt, 1528. Mérete kb. 60x80 cm. Ez (és a többi, lentebb bemutatott) térkép az egykori HM Térképészeti Intézet utánnyomásai az 1970-es, '80-as évekből. 

Aki először néz rá a térképre, sehol nem tudja felfedezni Magyarország és a Kárpát-medence megszokott kontúrjait, folyóit, hegyeit, településeit. Ez nem csak a közel fél évezreddel ezelőtti tudásszint és műszaki színvonal miatt van így, hanem azért, mert ezen a térképen nem "fent" van észak. A Lázár-térképek tájolását az alábbi kép mutatja:

200px-tabula_hungariae_orientation.jpg

És akkor most keressük meg Zircet a Lázár-térkép négy, egymást követő kiadásán. A térképkivágások (a ma megszokott tájolás szerint) észak-dél irányban kb. a Győr-Balaton, kelet-nyugati irányban a kb. Székesfehérvár-Nyugat-Balaton területet mutatják - persze, csak nagyon erős közelítéssel.

lazar_1528.jpg

Az első, 1528-as térképen látjuk pl. Székesfehérvárt (Alba Regia), Csórt, Várpalotát (Palota), Nádasdladányt (Ladan), Balatonkenesét (Kenese), Veszprémet (Vespe), a bal oldalon Pannonhalmát (St. Martenperg, Szent Márton-hegy, 1965-ig Győrszentmárton volt), alul Somló, Csobánc. Tihany ekkor még sziget volt. Zirc (Czirtz) Veszprém felett, függőlegesen írva, a hegyek lábánál olvasható. Bár szinte mindegyik településhez tartozik valamilyen építményábrázolás, a Zirc környéki épületek más településekhez tartozhatnak.
Szórakoztató játék kitalálni, hogy a térkép egyes települései melyik ma is létező településsel azonosak.

lazar_1553.jpg

Az 1953-as változaton (Nova descriptio totius Ungariae, Ingolstadt, kb. 60x80 cm) Zirc (Czirtz) még mindig épületábrázolás nélkül. Érdekes, hogy az előzőhöz hasonlóan Berhida kétszer is szerepel.

lazar_1558.jpg

Az 1558-as térképen (Nova descriptio totius Hungariae, Roma, kb. 48,5x56 cm) nincsenek épületek, a településeket körök jelzik. Itt Zirc (Czirtz) felett már ott a hozzá tartozó köröcske. Különös, hogy a települést nem a hegyek között fekvőnek ábrázolják.

lazar_1566.jpg

Az 1566-os térkép (Ungariae transt descriptio nunc correcta, et aucta Maximil II stb., kb. 68X78 cm) igazi érdekessége, hogy Tihany ugyan már félsziget, de a Balaton déli partja felé! Viszont itt már tartozik épületjel is (a Czirtz felirat alatt) a településhez. Megjelenik a hegységek neve (Bakon, nevének eredetéről nem találtunk információt szemben a Vértessel, amelynek igazi történelmi neve van és egy fél évezreddel korábbi eseményhez kapcsolódik).

Köszönettel fogadjuk történészek, szakemberek kiegészítéseit, magyarázatait, pontosításait.

Ha érdekesnek találja, nézze meg Zircet a 250 évvel ezelőtti, digitalizált katonai térképeken is!

Koós Gábor

Zirc 500 évvel ezelőtt Tovább
Kürtőskalács

Kürtőskalács

2015. január 15. Szerkesztő: KovácsEszter.

Kürtőskalács, tea és forralt bor a városi karácsonyra

Zirc Erdélyi Baráti Kör, 2014. dec. 21. 2:42   2014. dec. 30. 5:27 frissítve ]


Kürtőskalácsot sütöttünk

Egyesületünk az elmúlt évben - a többi civil szervezettel együtt – meghívást kapott a városi karácsonyi rendezvényre, kínáljuk meg valami finomsággal az érdeklődő zircieket, nem utolsó sorban népszerűsítsük a civil közösségi életet. A meghívást megtiszteltetésnek, kihívásnak éreztük, és örömmel elfogadtuk.

Arra gondoltunk, hogy a sokak által kedvelt karácsonyi bejgli sütemény helyett valami olyan édességgel lepjük meg a város lakóit, ami kötődik Erdélyhez, illetve ritkaság számba megy Zircen.

KÜRTŐSKALÁCS.

Az első bizonytalan lépésekkel megkerestük a hivatásos kalács sütőket, ugyan jönnének el Zircre a kürtös kalácsukkal. Jöttek is volna, csak nem tudtuk megmondani, hogy 100 db, vagy 500 db a megsütendő mennyiség, illetve olyan árat mondtak, ami ugyancsak karácsonyi hangulat romboló lett volna…

Aztán jött az ötlet: Süssünk kürtőskalácsot!! 

A Mindenki Karácsonyán tálalt kürtős kalács teljes történetét elolvashatjátok az Zirc Erdélyi Baráti Kör oldalán, ITT.

 

 

ebk_varosi_karacsony_2014_3_1.jpg

 

Kürtőskalács Tovább
Véradás volt Zircen

Véradás volt Zircen

2015. január 14. Szerkesztő: zircblog

A Zirci Vöröskereszt szervezet rendszeresen szervez véradásokat Zircen, illetve a környező településeken. A héten, szerdán délután, a kultúrház kistermében mintegy 30 fő adott vért. 
- Külön nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan eljöttek, mert télen általában lecsökken a véradók száma. Büszkék vagyunk a véradóinkra, akik között szép számmal akadnak olyanok, aki 70-80-szor adtak már vért. – mondta el Markovics Erzsébet, a Vöröskereszt Zirci Területi Vezetője

kovacs_janos_verado.jpg

Képen: Kovács János, több mint nyolcvanszoros véradó

Beküldte: Fekete Zsigmond
Véradás volt Zircen Tovább
Megáldották a zirci szálláshelyeket   (melléklet: fotóalbum)

Megáldották a zirci szálláshelyeket (melléklet: fotóalbum)

2015. január 14. Szerkesztő: zircblog

Különleges kezdeményezéssel állt elő a Bakony Szíve Turisztikai Szövetség

Vízkereszt az egyik jeles napja a hagyományőrzésnek. Ezen a napon fejeződik be a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsang. A házak, lakások megáldásának időszaka is ez. 

Ennek a régi szokásnak a felelevenítését kezdeményezte Kovács Eszter, a 2012-ben alakult Bakony Szíve Turisztikai Szövetség közelmúltban megválasztott elnöke. A civil szervezet célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés.  

Az új vezető turisztikai feladatai mellett művelődésszervezői és kulturális menedzseri szakmája iránt is elkötelezett, fontosnak tartja a hagyományok ápolását. Saját vendégházára kért áldás kapcsán jött az ötlet: de jó lenne, ha az összes zirci szállásadó élne a lehetőséggel! Hozzátette: mindenki örömmel fogadta a kezdeményezést, így hát Huszár G. Lőrinc, a Zirci Ciszterci Apátság plébánosa „vendégházról vendégházra” járta a települést.

Minden a hagyományoknak megfelelően zajlott, az egyházi vezető elmondta az áldást, szentelt vizet hintett a falakra, majd az ajtófélfára felírta az évszámot és a C, M, B kezdőbetűket. Ezzel kapcsolatban elmondta: sokan azt gondolják, hogy a napkeleti bölcsekre utal, pedig egy latin rövidítés, „Christus Mansoniem Benedicat”, azaz „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot”. A plébános végül egy kis fából készült keresztet ajándékozott a házigazdáknak.

dscf2791.JPG

Huszár G. Lőrinc ciszterci plébános felírja az évszámot és a szentelést jelző betűket az egyik zirci vendégház ajtajára. Volt, ahol belülre került a felirat 

Áldott hely lett az Amberg Vendégház, a Bakonyszíve Vendégház, a Dusán Háza, a Forest Hills Biohotel & Golf, a Horváth Kert Vendégház, a Hóvirág Vendégház, a Jeskó Panzió, a Rézkakas Fogadó, a Király Vendéglő, a Tilla lak, a TündérFarm és a Szarvaskút Hotel.

Kovács Eszter örömét fejezi ki, hogy a városban szállást kínáló turisztikai szolgáltatók egységesen fontosnak tartják a modern korunkban egyre inkább kihaló szokások, néphagyományok ápolását, úgy látja, a közös értékek mentén elkezdődött egy konstruktív együttműködés. 

Kelemen Gábor sajtóreferens 
www.zirc.hu

Fényképalbum: 

 Fotókat készítette: Kelemen Gábor, Kovács Eszter és a szálláshelyek.

 

Megáldották a zirci szálláshelyeket (melléklet: fotóalbum) Tovább
Fotókiállítás a Győr-Veszprém vasútvonalról

Fotókiállítás a Győr-Veszprém vasútvonalról

2015. január 14. Szerkesztő: zircblog

2_4.jpg

Január 16-án, pénteken 18 órai kezdettel fotókiállítás nyílik Győrben a 11. számú vasútvonalról.

A kiállításon kilenc ifjú vasútfotós mutatkozik be, akik mindannyian szívükön viselik a gyönyörű vasút sorsát. A rendezvény egyik célja, hogy felhívja a nagyközönség figyelmét a bakonyi táj jellegzetességeire, szépségére.

A tárlatot – melynek a VOKE Arany János Művelődési Ház (Győr, Révai Miklós utca 5.) ad otthont – Bödecs Barnabás, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnöke nyitja meg. A kiállítás február 10-ig látogatható, a belépés ingyenes. A program plakátja megtekinthető honlapunkon.

A közeljövőben várhatóan Zircen is megtekinthető lesz a tárlat. 

Kelemen Gábor - sajtóreferens

Fotókiállítás a Győr-Veszprém vasútvonalról Tovább
A bakonyi vasút atyja, Gubányi Károly

A bakonyi vasút atyja, Gubányi Károly

2015. január 14. Szerkesztő: zircblog

Nyolcvan éve, 1935. január 13-án halt meg Gubányi Károly mérnök, utazó, a bakonyi vasút tervezője, aki részt vett a mandzsúriai vasút építésében is.

A zseniális ifjú mérnök Győr és Veszprém között, a Bakony vadregényes tájain tett szert azokra a tapasztalatokra, melyek révén később Kínában a 20. század eleji vasútépítési láz egyik legsikeresebb alakjává vált.

 

Mint arról portálunk beszámolt  a kisalföld.hu, szombaton megemlékeztek a bakonyi vasút legendás életű tervezőmérnökéről, Gubányi Károlyról.

"A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség fél egykor avatta fel Fodor Géza tagtársunk munkájának, s több tagtársunk támogatásának köszönhetően Gubányi Károly emléktábláját a Cuha-völgyi viaduktnál, melyet róla kívánunk elnevezni.

Az ünnepségre meghívtam a pilisi Gubányi Károly Általános Iskola egy pedagógusát, és néhány diákját is, akik szintén a különvonattal érkeztek Vinyére" - közölte Bödecs Barnabás, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség elnöke.

Aki jár kirándulni a Bakonyba, annak ismerősen csenghet Gubányi Károly neve, hisz a Cuha-völgy Vinyéhez közeli részén szintén tábla őrzi a zseniális mérnök emlékét.

4_4.jpg

 A bakonyi vasút atyja, Gubányi Károly korabeli fotón

A kisalfold.hu régi könyveket, tanulmányokat porolt le azért, hogy a feledésbe merült tervezőmérnök kalandos életét megismerhessék az Olvasók.

Gubányi Károly 1867-ben született a Nógrád megyei Jobbányi faluban. Iskolai tanulmányait Cegléden kezdte, majd Budán érettségizett és ezután lett a József Nádor Műegyetem kultúrmérnöki karának hallgatója, ahol 1890-ben szerezte meg diplomáját.

Gubányi, mint fiatal mérnök az Észak-Bakonyon átvezető, Győr-Veszprém-Dombóvári vasút Cuha-patak völgyében épülő szakaszán nagy tapasztalatokra tett szert vasút- és alagútépítésből. E legszebb szakasz megépítését barátjával, évfolyamtársával, Szentgáli Antallal együtt vállalta el.

 

A Győr-Veszprém közötti 73 km hosszú vonalszakaszt a millennium évében, 1896-ban adták át

A Cuha-patak mélyre vágódott medrét átívelő völgyhíd vaskos pilléreinek kőkockáit a közelben bányászott triász mészkőből faragták.

Ebből készült a cuha-völgyi tanösvény mellett látható hatalmas támfal is, melynek kissé érdes felületén kitűnően érzi magát a rátelepedett mohapárna, így ez a fal sokkal természetesebb hatású, mint korunk betonépítményei.

A viadukt mellett, a lépcsőn felkapaszkodva közelebbről is megszemlélhetik a túrázók a vasútépítés időpontját jelölő obeliszket. Alsó kockáit dachsteini mészkőből, felső gúláját miocén mészkőből faragták helybeli mesterek.

A vadregényes tájat átszelő, Győr-Veszprém közötti 73 km hosszú vonalszakaszt a millennium évében, 1896-ban adták át. A különleges terepviszonyok miatt legkésőbb a Bakonyszentlászló és Veszprém közötti szakaszt nyitották meg 1896. december 16-án.

2_4.jpg

A híres viadukt a bakonyi rengetegben

 

Gubányi Károlyról bővebben olvashattok a cikk forrásán, ITT.

A bakonyi vasút atyja, Gubányi Károly Tovább
2014 Arany Pillanatai

2014 Arany Pillanatai

2015. január 13. Szerkesztő: zircblog

A jubileumok esztendeje volt a tavalyi. Hat pillanatot választottunk ki ezek közül. Úgy véljük, hogy mindegyikre ráillik az „arany” jelző, ezért most az előző évek gyakorlatától eltérően nem bocsátjuk szavazásra az összeállítást. Emlékezzünk így év elején azokra a pillanatokra, amelyeket az idő még jobban megszépít majd…

A teljes fotósorozat megtekinthető ITT.

 

ap_001_1.jpg

Beküldte: Kelemen Gábor - sajtóreferens

2014 Arany Pillanatai Tovább
Mammográfiás szűrővizsgálat

Mammográfiás szűrővizsgálat

2015. január 13. Szerkesztő: zircblog

mell3.jpg 

ÉRTESÍTÉS

 A Népegészségügyi Program keretében zajló ingyenes mammográfiás szűrővizsgálatra a 45-65 éves hölgy lakosok – akik két éven belül nem voltak -, invitáló levelet kaptak a Cholnoky Ferenc Kórház Radiológiai Osztályától.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szűrővizsgálaton való részvételt Zirc közigazgatási területén élő hölgyek számára közös, ingyenes beutaztatással segíteni kívánjuk 15 fős kisbuszunkkal.

 -         Kérjük, a kapott behívólevelet, és a TAJ kártyát a vizsgálatra feltétlenül vigyék magukkal!

 -         A jelentkezéseket beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni!

  

Tervezett indulási időpontok: 2015. január 17. (szombat)

 

1. Zirc Városháza –Veszprém Cholnoky Ferenc Kórház:   7,30 óra

Veszprém Cholnoky Ferenc Kórház - Zirc Városháza: 10,00 óra

 

2. Zirc Városháza –Veszprém Cholnoky Ferenc Kórház:  10,30 óra

Veszprém Cholnoky Ferenc Kórház - Zirc Városháza:  13,00 óra

 

Jelentkezni lehet a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán:

593-702 telefonon munkaidőben

(naponta 8,00-16,00 óráig )

vagy  a pmh@zirc.hu e-mail címen.

 Egészségük érdekében éljenek a szűrővizsgálat lehetőségével!

                                                                                                                                                                   Ottó Péter  polgármester

Beküldte: Kelemen Gábor - sajtóreferens

Mammográfiás szűrővizsgálat Tovább