ZIRCINFO

Elbírálták a civil pályázatokat

Elbírálták a civil pályázatokat

2017. május 26. Szerkesztő: zircblog

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének májusi rendes ülésén elbírálásra kerültek a civil szervezetek, közösségek, egyesületek számára kiírt pályázatok.

 
Az önkormányzat három millió forintot szabadított fel céltartalékból a civilek támogatására, ebből csaknem a teljes összeg kiosztásra kerül. Voltak olyan pályázók, akik nem feleltek meg a kiírásban foglaltaknak, és előfordult olyan eset is, hogy az éppen aktuális pályázati célt nem támogatta a testület. A döntésnél figyelembe vették a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportjának és az Emberi Kapcsolatok Bizottságának javaslatait. A megpályázható legmagasabb összeg 200 000 forint volt.

A képviselő-testület által megszavazott pályázati támogatások:

 
Támogatott civil szervezet, közösség, egyesület megnevezése Támogatás összege (forintban)
Bakony Polgárőr Egyesület 140.000,-
Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület 140.000,-
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület 150.000,-
Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület 200.000,-
Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 100.000,-
Bárka Alapítvány 180.000,-
Erdélyi Baráti Kör Egyesület 160.000,-
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete 150.000,-
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége
Területi Klub Zirc
180.000,-
Segítő Kezek Zirc Alapítvány (mozgáskorlátozottak) 68.000,-
Segítő Kezek Zirc Alapítvány (vakok és gyengénlátók) 80.000,-
Segítő Kezek Zirc Alapítvány (bio- és pszicho-szociális) 73.000,-
Vincze Judo Klub Zirc 150.000,-
„Wings” Dart Club Sportegyesület 180.000,-
„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány 200.000,-
„Zirc Kultúrájáért” Alapítvány (Bakonyi Babázó Csoport) 119.000,-
Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány
(Bakony Hangja Színjátszó Csoport)
200.000,-
Zirci Országzászló Alapítvány 80 000,-
Zirci Sporthorgász Egyesület 160.000,-
Zirci Tenisz Club Sport Egyesület 140.000,-

 (A nem támogatott pályázókat lejjebb, a zöld háttérben találod - a szerk.)

Pályázatokat bírált el, írt ki, nyújtott be a képviselő-testület. Június 21-i beadási határidővel került kiírásra Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázata, amelyben különösebb változás nincs az eddigiekhez képest. A pályázati kiírás hamarosan elérhető lesz többek között Zirc város honlapján és a helyi képújságban. Mint arról korábban hírt adtunk, Zirc Városi Önkormányzat több mint egy milliárd forint összegű pályázati támogatásban részesült a Társadalmi Operatív Program (TOP) projektjeire. A képviselő-testület most újabb pályázati lehetőségekkel élt, a helyi közösségi közlekedés támogatására és a muzeális intézmények szakmai támogatására a Kubinyi Ágoston Program keretében.
 
A közösségi közlekedés korábbi szolgáltatója, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi üzemeltetési beszámolóját elfogadta a képviselő-testület, csakúgy, mint az új üzemeltető, a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A helyi járatot ettől a hónaptól működteti az önkormányzat, a sárga busz útra kelt a városban, és a képviselő-testület a személyszállítási közszolgáltatás gépjármű-állományának bővítéséről is döntött.


Több férőhelyes autóbusz is beszerzésre kerül a helyi járati szolgáltatásra (Képünk illusztráció)

Kiválasztásra került a kivitelező a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde belső felújításához, mely az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2016. évi támogatásából valósul meg. A Zirc külterületén található, hivatásforgalmú és vegyes forgalmú gyalog- és kerékpárút nyomvonalában érintett állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról is döntött a testület, amely már a nyertes TOP-os pályázatok végrehajtásának egyik első mérföldköve: a közlekedésfejlesztésre elnyert pályázati támogatás keretében meghosszabbításra kerül a kerékpárút Kardosrét városrészig.
 
Megalkotásra került a Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleménye szerint az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Módosult a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet, melyben többek között a szociális tűzifával kapcsolatos rendelkezés egészült ki: a szociális tűzifa kizárólag a támogatást igénylő életvitelszerűen bejelentett lakóhelyére vagy településszintű lakóhellyel rendelkező támogatott esetén a kérelmében megjelölt – életvitelszerű lakóhelyként szolgáló – kizárólag tűzifával fűthető ingatlanra igényelhető. A tűzifa-támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak. Amennyiben a támogatott kérelmében valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a részére kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladja vagy átadja, a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget köteles visszafizetni az önkormányzat részére az erre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül, valamint a továbbiakban szociális tűzifa támogatásban – az érintett fűtési időszakban – nem részesülhet.

A képviselő-testület által elfogadásra került a zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodás. Jogszabályi kötelezettségnek tettek eleget a képviselők azzal, hogy áttekintették, felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Az I. András téren elhelyezendő, a névadó király plasztikájával kapcsolatos döntés is született. A Raffay Béla szobrászművésztől korábban bekért árajánlat megérkezett, azt a képviselő-testület megismerte, és úgy határozott, hogy a megvalósításra alkalmas pályázati lehetőség esetén megrendeli az elkészítését.
 
Nyári napközis tábort szervez az önkormányzat a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1-4. osztályába járó gyermekek részére, biztonságos elhelyezésük és napközbeni ellátásuk érdekében a nyári tanítási szünet idejére, a június 16. és augusztus 31. közötti időszakra. A lebonyolításra két közművelődési intézményét, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-t és a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházat bízta meg a képviselő-testület.
 
Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó döntés is született: Sztana Éva, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagja az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület javára mondott le honoráriumáról.

Kelemen Gábor

forrás: zirc.hu

Kiegészítés:

A civilek beadott pályázatait a képviselő-testület döntése előtt a Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja feldolgozta, egy pontozásos rendszer alapján minősítette, majd javaslatot fogalmazott meg a pályázó szervezetek támogatásának mértékére.

A pályázatokat, és a Pályázati Munkacsoport javaslatát az Emberi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta, és saját javaslatát a testület elé terjesztette.

A képviselő-testület a bizottság javaslata alapján és a kerekasztal javaslatát figyelembe véve dönti el, ki mennyi pénzt kap. 

A Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja

a beadott pályázatok közül 7-et kizárásra javasolt - mivel ezek nem feleltek meg a pályázati kiírásnak.

-  két pályázatot adott be, de csak egyet lehet

- Bakonyfly Mentő és Kutató Egyesület

- egyházak nem pályázhatnak

- Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség, Zirci Evangélikus Leányegyház, 
-Veszprém Főegyházmegyei Karitász Zirci Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
- Zirci Baptista Gyülekezet
- Zirci Református Egyházközség

- nem zirci székhellyel rendelkezők

- Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége
Rákóczi Szövetség

A többi pályázó támogatásának javasolt mértékét táblázatba foglalva, szöveges indoklással küldte meg. (Megnézheted itt: ZCK javaslat-2017.pályázat)

 Az Emberi Kapcsolatok Bizottsága a javaslatát a testületi ülésen ismertette, sajnos írásos nyomát eleddig nem találtuk.

A képviselő-testület egy pályázó kivételével, a munkacsoport által javasolt összegek szerint döntött a szervezetek támogatásáról -  a Ritmus Tánc és Mozgásművészeti Egyesület tevékenységét az önkormányzat nem támogatta.

 

 

A napirendi pontokat itt olvashatjátok el (-a szerk.)

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Önkormányzati rendeletek alkotása

1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala

a/ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

         Előadó: Ottó Péter polgármester

b/ Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

         Előadó: Ottó Péter polgármester

2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 11/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Sümegi Attila jegyző

3./ A gyermekek védelméről szóló 29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Sümegi Attila jegyző

  1. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek

4./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról

      Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető

5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2017. II. félévi pályázati kiírás

     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke        

6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése

     Előadó: Ottó Péter polgármester

7./ A „Civil Támogatási Alap 2017” támogatására kiírt pályázat elbírálása

     Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

8./ A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi üzemeltetési beszámolója

     Előadó: Ottó Péter polgármester

9./ Zirc I. András téren elhelyezendő I. András plasztikával kapcsolatos döntés

     Előadó: Ottó Péter polgármester

10./ Kivitelező kiválasztása az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 2016. évi támogatásból a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde belső felújításához

      Előadó: Ottó Péter polgármester

11./ Pályázat benyújtása helyi közösségi közlekedés támogatás igénylésére

       Előadó: Ottó Péter polgármester

12./ Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)

      Előadó: Ottó Péter polgármester

13./ A Zirc külterületi (1898 hrsz és 2303 hrsz közötti) hivatásforgalmú és vegyes forgalmú gyalog- és kerékpárút nyomvonalában érintett 0233/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlása

      Előadó: Ottó Péter polgármester

14./ A zirci központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadása

      Előadó: Ottó Péter polgármester

15./ A Veszprémi Tankerületi Központtal 2016. december 15. napján kötött Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása

      Előadó: Ottó Péter polgármester

16./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről

       Előadó: Ottó Péter polgármester

17./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés

       Előadó: Ottó Péter polgármester

18./ ZIRCI BULI – 2017. megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala

       Előadó: Ottó Péter polgármester

19./ Autóbusz megvásárlására irányuló döntés meghozatala

       Előadó: Ottó Péter polgármester

20./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése

       Előadó: Ottó Péter polgármester

21./ Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok)

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)

22./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2016-os bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről

      Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető

23./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról

       Előadó: Dr. Buda Imre, a Kuratórium elnöke

24./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2016. évi munkájáról

        Előadó: Bittmann Ottó, a Kuratórium elnöke

25./ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatokról

       Előadó: Ottó Péter polgármester

26./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről

       Előadó: Ottó Péter polgármester

27./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

       Előadó: Ottó Péter polgármester

28./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről

       Előadó: Sümegi Attila jegyző

29./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

       Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök

                    Vörös Kálmán bizottsági elnök

 forrás: zirc.hu

Elbírálták a civil pályázatokat Tovább
Újabb országos elsőség a zirci sportlövőktől

Újabb országos elsőség a zirci sportlövőktől

2017. május 25. Szerkesztő: zircblog

Ácson rendezték meg a Görgey Artúr Emlékverseny országos döntőjét. Az MTTSZ Területi Klub Zirc versenyzői ezúttal is kiemelkedően szerepeltek.

 

Az általános iskolás fiúk légpuska húszlövéses számának gázos fegyvernemében a dobogóra három zirci fiatalember állhatott fel: első helyezést ért el Végh Zsigmond – aki a legjobb általános iskolás fiú versenyzőnek járó díjat is átvehette –, második lett Mihályfi Vendel, harmadik helyen végzett Végh Attila. A csapatversenyben is felállhatott a dobogóra a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola triója, de ott már egy fokra, a legmagasabbra mindhárman. Ebben az összetételben rövid időn belül a második országos csapatelsőséget zsebelhették be, hiszen az Általános és Középiskolások Országos Bajnokságát is megnyerték a fiúk a légpuska húszlövéses számban. 

 gorg1.JPG

A Végh Attila, Mihályfi Vendel, Végh Zsigmond (balról) összetételű csapat két, iskolások számára kiírt verseny országos döntőjét is megnyerte, egyéniben pedig mindhárman felállhattak a Görgey Emlékkupa dobogójára

 

Az általános iskolás lányok is nagyon szépen szerepeltek az országos döntőben: Vintze Regina mindössze egy köregységgel maradt le a dobogóról, az ötödik helyen zárta a versenyt. Bittmann Kata a szintén előkelő nyolcadik helyen végzett. A két zirci leányzó ráadásul a legfiatalabbak közé tartozott a mezőnyben. A középiskolás lányok versenyében – ugyanabban a számban, fegyvernemben, mint társai – Panyi Kinga, a PSzC Reguly Antal Szakképző Iskola diákja második helyen végzett. A területi csapatversenyben a három zirci lány negyedik helyezést ért el az ország nyolc csapata közül.

 gorg2.JPG

Hat zirci versenyző jutott be a Görgey Emlékkupa országos döntőjébe, s valamennyien jól teljesítettek

 A helyezetteknek járó díjak mellett tízezer forint értékű lőszerjutalmat is átvehettek Varjas József tanítványai a Görgey Artúr tábornok emlékére rendezett verseny eredményhirdetésén.   

 

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

 

 

 

 

Újabb országos elsőség a zirci sportlövőktől Tovább
Zirc is egyik állomása a sportzarándoklatnak

Zirc is egyik állomása a sportzarándoklatnak

2017. május 25. Szerkesztő: zircblog

Európa egyedülálló eseménye kerül megrendezésre a Mária Úton: ultramaraton-futók futják végig a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó több mint 1300 kilométert. 

Az eseményhez különböző indulási időpontokkal túrakerékpárosok is csatlakoznak, akik szintén végigtekernek a kijelölt útszakaszon. A futók 30 nap alatt teljesítik a zarándokutat, naponta átlagosan egy maratoni távot teljesítve. A kerékpárosok ennél gyorsabban, két hét alatt jutnak el a célba. A napi táv 70 és 100 km között lesz, amelyet egy egészséges ember nagyobb fáradság nélkül tud teljesíteni – áll a szervezők közleményében.

A Mária Maraton nem csupán futóverseny vagy kerékpártúra. Sokkal inkább egy lelki közösség és egy egészséges életmód felmutatása, melyhez szeretettel várják a csatlakozni vágyókat. 

A sportzarándoklat június 19. és június 21. között érkezik Zircre. Előbb a kerékpárosok tekernek be városunkba, majd két nappal később őket követik a futók. Aztán június 22-én már együtt indulnak tovább, Zirc és Budapest között pedig egy négynapos kerékpáros zarándoklatra kerül sor, melyről a kapcsolódó plakáton olvashatnak. A pontosabb zirci programról később adunk tájékoztatást. 

Az eseményről bővebben a mariamaraton.mariaut.hu oldalon lehet olvasni. 

 

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

 

zirc-budapest_kerekparos_szakasz_maria_maraton.jpg

Zirc is egyik állomása a sportzarándoklatnak Tovább
Kép-újság, 2017. 05. 22.

Kép-újság, 2017. 05. 22.

2017. május 23. Szerkesztő: zircblog

 cseteny_1.jpg

Az a szó, amelyet Pintér József címzetes rendőr főtörzs-zászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság balesethelyszínelője tart a kezében egy bakonyi településen tartott előadásában, mindenki előtt ismeretes, és nem szeretjük hallani. Azt viszont talán nem gondoltuk, hogy a tábla felirata egy mozaikszót is rejt magában: Biztonsági öv, Alkohol, Linkség, Előzés, Sebesség, Elalvás, Telefon – vagyis a legjellemzőbb balesetet okozó tényezők kezdőbetűiből áll össze a BALESET.

Az előadó „Egy másodpercen múlik az élet!” címmel egy kisfilmet is készített arról, hogy milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat gépjárművezetés közben. Erről a számok is tanúskodnak: 95 halálos kimenetelű, 27 személyi sérüléssel járó, két anyagi káros, valamint 18 helyszíni- és vonulós videót tartalmaz a prezentáció.  

eplenyi_baleset_1.jpg

eplenyi_baleset_2.jpg

 Ezt a balesetet az „E” betű, azaz a szabálytalan Előzés okozta Eplény külterületén, 2017. február 12-én

A főtörzs-zászlós arra hívta fel a figyelmet előadásában, hogy a közlekedés veszélyes „üzem”, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség a családok életére visszafordíthatatlan hatással lehet.

 

Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!

 

Fotók és információk: Veszprémi Rendőrkapitányság

 

Kelemen Gábor

Kép-újság, 2017. 05. 22. Tovább
Lezárt Piros turistaút Hárskútnál - túrázók figyelmébe!

Lezárt Piros turistaút Hárskútnál - túrázók figyelmébe!

2017. május 21. Szerkesztő: Atyavilág

Egy napra pontosan két hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy kerítéssel zárták le a Magas-Bakony egyik kedvelt turistaútját Pénzesgyőrnél.

Most egy újabb lezárásról kell tudósítanunk, amely azonban egy több megyén keresztül húzódó, regionális jelentőségű túramozgalom, a Közép-Dunántúli Piros (KDP) útvonalát érinti: a KDP Hárskút térségében az Öreg-folyás és Gyenespuszta között kb. 1200 méteren NEM JÁRHATÓ. 

Illetve járható, mert mindkét végén van kapu is az elektromos kerítésen, továbbá a villanypásztor átléphető, de az áthaladás hordoz magában kockázatokat (lásd lentebb). 

17-05-20_lezart_p_gyenespsuztanal.png

A terület a turistautak.openstreetmap.hu térképén. A bordó színnel jelölt köröknél zárja el kerítés a KDP útvonalát.

A kerítésépítés március második felében kezdődött, és a napokban a KDP útvonalát elmetsző két pont között készen van.

17-05-20_lezart_p_keritesek.png

A KDP szakaszát lezáró kerítések nyomvonalai a MapSource (OMP Hungary 3D) térképén. A délkeleti sarokban kék színnel jelzett kerítés eddig is megvolt, mellette érkezik a KDP Hárskút felől. Ennek a kerítésnek a sarkánál kanyarodik el a jelzett turistaút délnyugat felé, majd a távvezeték mellé fordulva halad Gyenespuszta irányába. A korábban meglévő kerítés folytatásában most egy kapu van (Kapu1), amely lezárja a turistautat. Innen folytatódik az új elektromos kerítés (bíbor színnel jelölve) az Öreg-folyás völgyében az úttal párhuzamosan ÉNY felé, majd egy derékszögű töréssel délnyugatnak fordul és kapaszkodik fel a hegyre, amíg elérné a jelzett turistautat. A kerítés itt egy kapuval (Kapu2) metszi a KDP-t, átmegy az út másik oldalára, azonban azonnal csatlakozik hozzá egy egysoros villanypásztor (sárga színnel jelölve) ismét ÉNY felé. A KDP végig a kerítésen és a villanypásztoron belül bezárva marad, közvetlenül Gyenespuszta épülete előttig, ahol a villanypásztor is elmetszi a turistautat és délkeletnek fordul. A puszta épületei már nincsenek a bekerített területen.

17-05-20_kdp_harskut_1.jpg

Szemből fényképezzük az Öreg-folyás menti kaput (Kapu1), amelyen egy autó jött ki, és a vezető éppen visszaakasztotta. A korábban már meglévő kerítés balról jön Hárskút felől, mellette a KDP. A turistaút itt befordul a fűzfák közé, majd a jobbra hátul a domboldalban látható távvezeték mellé tér, és azt követi. Ezt zárja most el a kapu, és annak folytatásában jobbra a földút mellett az új elektromos kerítés.

17-05-20_kdp_harskut_3.jpg

Az új kerítés által közrefogott terület belül további kerítésekkel szektorokra van osztva. Itt egy szürkemarha-bivaly vegyescsorda.

17-05-20_kdp_harskut_4.jpg

Egy másik szektorban birkanyáj pásztorral,...

17-05-20_kdp_harskut_2.jpg

... és ilyen kutyákkal. A kerítésen nem próbáltak kijönni.

17-05-20_kdp_harskut_5.jpg

Az új elektromos kerítés felső kapujának (Kapu2) környéke. A kerítés mögött a turistautunk.

17-05-20_kdp_harskut_6.jpg

Az elektromos kerítés befelé tér el, azonban a külső folytatásában ott a villanypásztor.

17-05-20_kdp_harskut_7.jpg

Jellemző állapot a villanypásztor mentén.

Milyen jelzett útvonalon lehet kikerülni a KDP lezárt szakaszát?

Ebben a pillanatban nincs ilyen útvonal.

Mit tegyen a túrázó?

1. Akik Közép-Dunántúli Piros túramozgalom teljesítésében már benne vannak, vagy tervezik:

Egyelőre hagyják ki a KDP Odvaskő-Hárskút szakaszát (ez a két pont érhető el közösségi közlekedéssel), és időről-időre tájékozódjanak az OSM-adatokat használó online térképekről (OpenMaps, Turistautak, Waymarked Trails: Turistautak), milyen megoldás születik.

2. Aki már úton van, és menet közben ütközik bele:

- Ha van tapasztalata és kockázatvállalási hajlandósága, esetleg helyismerete, lépje át a villanypásztort, akassza ki-be az elektromos kerítés kapuját, és kövesse a jelenleg élő turistajelzéseket a lezárt területen belül. Legyen azonban tisztában azzal, hogy magánterületen halad, engedély nélkül, csordák, nyájak, ménesek, kutyák között, és nem biztos, hogy lesz hallótávolságban valaki, aki adott esetben segítséget tud nyújtani.

- Ha bízik abban, hogy a kerítés visszavezeti a járható, jelzett útra, induljon el a kerítés mentén. Vissza fogja vezetni, azonban nehezen járható, helyenként bokatörő terepen, tüskés bozótoson keresztül.

- Ha bízik a tájékozódási képességében, és van térképe, induljon el viszonylag járható utakon a legközelebbi jelzett turistaút irányába.

Egy átmeneti megoldás

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a KDP lezárt szakasza kiváltásának a végső megoldása. Azonban addig is, amíg ez megszületik (a Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyei Természetbarát Szövetségek, mint a túramozgalom működtetőinek döntése alapján), a következő megoldást javasoljuk:

Az új kerítés kezdetétől (Kapu1) tovább haladni a földúton az új kerítés mentén az itt kezdődő piros négyzet (P4) jelzett útvonalon Némettanyáig (kb. 1,2 km). Itt egy, az út mellett álló nagy fánál balra térni egy jelzetlen földútra, amely később távvezeték alatt, majd erdőben halad tovább kb. 1,3 km hosszban, és közvetlenül Gyenespuszta alatt csatlakozik vissza a KDP-be. Sajnos a nyomtatott turistatérkép ezt nem tartalmazza, viszont az OSM-alapú térképek (lásd fentebb) hozzák:

17-05-20_lezart_p_kikerulo1.png

A térképen piros pontokkal kiemelt útvonalon, majd Némettanyától már a jelzett piros négyzeten kerülhetjük ki a lezárt útszakaszt. Sajnos, a piros pontos szakasz nem jelzett, viszont letölthető GPS-eszközbe.

Reméljük, hogy mielőbb megoldás születik erre a helyzetre is, mint ahogy két hónap egyeztetés után az érintettek együttműködésének eredményeként a pénzesgyőri zöld sáv és piros kereszt útvonalak esetében is várható.  

Kérjük azokat a természetjárókat, akik útjaik során hasonló helyzeteket tapasztalnak, írják meg tapasztalataikat a legközelebbi természetjáró, környezetvédelmi egyesületnek, vagy a megyei természetbarát szövetségnek (vmtsz@citromail.hu). Továbbá, ha meg akarják óvni természetjáró ismerőseiket a kellemetlen meglepetéstől, amit a lezárt turistaút jelent, küldjék tovább nekik a hírt.

Koós Gábor

Rossz ízű, de szükséges megjegyzés 

Most megint azzal kénytelen szembesülni a turisták közössége, hogy minden előzetes jelzés, figyelmeztetés nélkül zárta le a tulajdonos a térség egyik legforgalmasabb turistaútját.

Senki nem vonhatja kétségbe az ingatlantulajdonosok jogát, hogy a tulajdonukat megvédjék. Azonban elvárható, hogy ha ez korábban keletkezett érdekeket (jelen esetben közösségi érdekeket) sért, akkor figyelmeztesse azokat, akiknek az érdekeit a terület lezárása sérti, és hagyjon elegendő időt arra, hogy az érintettek felkészüljenek a változásra.

A mostani eset azt jelenti, hogy a nyilvánosság elől elzárja a Közép-Dunántúli Piros túramozgalom útvonalának egy szakaszát, a Pangea tanösvény útvonalának egy szakaszát, két védett természeti értéket, a Kisharaszti zsombolyt és a Gyenespusztai víznyelőt (legalább is ennyi látható most, mert a teljes körbezárt területet nem ismerjük). 

A helyi körülményeket jól ismerő forrás szerint a bekerített terület tulajdonosa az ország egyik leggazdagabb embere, sok éven keresztül a politika egyik első számú kedvezményezettje, pénzügyi hátországának bázisa, Hárskút környékén óriási területek birtokosa ("Hárskúton minden az övé" - így a forrás). A jelenleg kegyvesztett, és a napi politika célpontjaként szereplő oligarcha vagyonának döntő része számolatlan állami megrendelésből - hazai és uniós adófizetői pénzekből - ered. A társadalom erőfeszítéseinek eredményeként kivételezett helyzetbe került állampolgároktól különösen elvárható lenne egy, a helyzetükkel arányos, közösség iránti felelősségtudat. Nem kellene folyosót építeni a saját területén keresztül, hogy a turisták a megszokott úton haladhassanak, de annyit megtehetett volna, hogy néhány hónappal előtte tájékoztatja a szakmai szövetségeket és közösségeket, nem is szólva arról, hogy pl. anyagilag támogassa a lezárás miatt szükséges új útvonal kialakítását.

Lezárt Piros turistaút Hárskútnál - túrázók figyelmébe! Tovább
Koccintás a sporteredményekre

Koccintás a sporteredményekre

2017. május 19. Szerkesztő: zircblog

Ünnepélyes keretek között adták át a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetéseket a Városházán.

„Nem csak az a nagy sportoló, aki nyerni tud, hanem az is, aki egy pofon után fel tud állni.” – Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó gondolatával köszöntötték a vendégeket a házigazdák, miközben a falról archív fotók peregtek: eredményhirdetések, edzések, mérkőzések, pályafelújítások, csapatképek, dicsőséget hozó pillanatok.

Zirc Városi Önkormányzat az idei évben két sportoló és egy edző-klubvezető tevékenységét ismerte el. Ezúttal a sportlövők vitték a prímet, Zirc város utánpótlás sportolója Vágenhoffer Dávid, Zirc város felnőtt sportolója Panyi Kinga lett a tavalyi esztendőre vonatkozóan. Mindketten az MTTSZ Területi Klub Zirc tagjai. Nagy Krisztián labdarúgó-edző, a Football Club Zirc Sportegyesület elnöke pedig eddigi munkásságának elismeréséért „Zirc Város Sportjáért” kitüntetésben részesült.

A díjazottak méltatásával kapcsolódó írásainkban foglalkozunk.

 dij.JPG

 

A díjakat Ottó Péter polgármester és Lingl Zoltán önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke adta át. A műsorban közreműködtek a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolás diákjai: Palánkai Hanna Dóra, Palánkai Tünde, Sáfrány Cseperke Virág és Berkes Mihály fuvolajátéka emelte az ünnepség fényét. Felkészítő tanáruk Buzásné Rezsőfi Lívia. A sport-díjátadó városunk vezetőjének pohárköszöntőjével zárult.

 

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

Koccintás a sporteredményekre Tovább
Hősök-napi megemlékezés

Hősök-napi megemlékezés

2017. május 18. Szerkesztő: zircblog

Tisztelettel meghívjuk Önt,

 kedves családját és ismerőseit

Hősök napi megemlékezésre.

2017 május 28-án vasárnap

11:15-kor emlékmise a

Kistemplomban

 hn.jpg

 

Szentmise után köszöntő az emlékműnél: Egervölgyi Dezső 

Szakács Ildikó szavalat

Ottó Péter polgármester ünnepi beszédet mond

Hédl József a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszönti a gulágról visszatért Erhardt nénit.

Áldást mond Huszár Lőrinc atya

 

Koszorúzás

Himnusz

 

Zirci Egyházközség és a Zirci Országzászló Alapítvány

 

Beküldte:

Kelemen Gábor

Hősök-napi megemlékezés Tovább
A verseny elstartolt, de nem fejeződött be

A verseny elstartolt, de nem fejeződött be

2017. május 17. Szerkesztő: zircblog

A péntek délután városunkat elérő zivatar miatt az I. Zirc Kerékpár Gyermek MTB Kupa félbeszakadt, a verseny új időpontjának 2017. május 26-át jelöltük ki.

A versenyre továbbra is lehet jelentkezni a mellékelt plakáton feltüntetett helyeken. Előzetesen május 22-ig, a helyszínen pedig 14.00 órától. A nevezéshez szükséges formanyomtatványok Zirc város honlapjáról is letölthetők. Azoknak, akik már beneveztek a versenyre, nem kell megerősíteniük a regisztrációt, de kérjük, hogy a rajtszámot hozzák magukkal az új alkalomra.

 dscn5061.JPG

A gyerekek egy felvezető kör során ismerhették meg a pályát, amely május 26-án újra várja őket

 

Az I. Zirc Kerékpár Gyermek MTB Kupára mintegy ötven gyermek nevezett be. Az időjárást leszámítva minden adott volt ahhoz, hogy egy jó verseny elé nézzük, és reméljük, a Gyermeknap hétvégéjét megelőző pénteken már az égiek sem fognak közbeszólni. A helyezettek érem- és oklevéldíjazásban részesülnek, és ígérjük, senki sem fog hazatérni üres kézzel, aki próbára tette ügyességét. Találkozzunk hát újra fenti időpontban az általános iskola udvarán!

 

Szervezőség

 mtb_versenykiiras.jpg

 

Beküldte:

Kelemen Gábor

 

A verseny elstartolt, de nem fejeződött be Tovább
Balaton-felvidéki Kéktúra-sorozat 3. szakasza - Gyuritúra

Balaton-felvidéki Kéktúra-sorozat 3. szakasza - Gyuritúra

2017. május 16. Szerkesztő: zircblog

​Kedves Túratársak!
Hétvégén, május 21-én folytatjuk a Balaton-Felvidéki Kéktúra sorozatunkat, Alsóörsről indulunk Balatonfüredre.

 

​ gyt_1.jpg

 

Aki velem tart, annak ​1​4​km​ és 575m szintemelkedéssel kell szembenéznie.

​Cserébe mit kapunk?​
​Néhány kilátó csodás panorámáját, megnézünk emellett egy vizimalmot, és meglátogatjuk a Lóczy-barlangot is.
Találkozó Veszprémben 8:30-kor a buszpályaudvaron, vagy Alsóőrs, buszfordulónál 9:10-kor
Természetes csatolom az előző túra képeit is kedvcsinálónak.

 

Jelentkezni lehet emailben, telefonon, sms-ben és doodle-n.

 

A túra a Magyar Gyógyszerészi Kamara Veszprém Megyei Szervezetének színeiben valósul meg a Bakony TE, Veszprém segítségével.
Üdvözlettel: Cseh György
Balaton-felvidéki Kéktúra-sorozat 3. szakasza - Gyuritúra Tovább
Lehet véleményezni a helyi járat szabályzatát

Lehet véleményezni a helyi járat szabályzatát

2017. május 16. Szerkesztő: zircblog

Tisztelt Lakosság!

Zirc város honlapján, a Közlemények, hirdetmények menüpont alatt megjelent a helyi járatot üzemeltető „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. Személyszállítási Üzletszabályzata. A szabályzat véleményezésére a lakosságnak is lehetősége nyílik. Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat 15 napon belül küldjék meg a zivu@vnet.hu e-mail címre.

 

Együttműködésüket köszönjük! 

Zirc Városi Önkormányzat

 

Beküldte: Kelemen Gábor - sajtóreferens

(Az üzletszabályzatot egy kattintással eléred itt: Helyi járat - Zirc )

Egyéb infó: 

HELYI JÁRAT - KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - 2017.05.01-től

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2017.(III.30.) határozatával úgy döntött, hogy Zirc város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig történő ellátására a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-t (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) bízza meg.
A KFT felkészült a feladat ellátására, de rajta kívülálló okok miatt a szolgáltatást nem tudja saját járművével ellátni, így azt átmeneti ideig továbbra is az ÉNYKK járművei fogják bonyolítani.  A KFT által kibocsátott jegyet és bérleteket az autóbuszon, valamint bérleteket a KFT irodájában, az Alkotmány u. 5. szám alatt lehet megváltani. Áfás számlát az irodában tudunk biztosítani.

A menetrend nem változik, a járatok az eddigi rend szerint közlekednek. A jegyek és a kedvezményes bérletek ára is változatlan. A teljes árú bérletek esetében változás történt, az egyvonalas bérletek megszűntek, csak összvonalas bérlet kapható, melynek ára a korábbihoz képest jelentősen csökkent, mindössze 3300 Ft, és a város összes vonalára érvényes! Kedvezményes bérletet nyugdíjas vagy diákigazolvány felmutatása mellett lehet váltani, teljes árú bérlet esetében személyi igazolvány szükséges, és ezen igazolványok számát kell feltüntetni a bérleteken is!

Az áprilisi bérletek május 5-én 24:00 óráig érvényesek.
                                           

                                                                              „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NONPROFIT Kft.

Forrás: zirc.hu

 

Lehet véleményezni a helyi járat szabályzatát Tovább
A 0-tól indulunk, de nem a nulláról indulunk!

A 0-tól indulunk, de nem a nulláról indulunk!

2017. május 15. Szerkesztő: zircblog

Társadalmasításra került és megvitatták Zirc város turizmusfejlesztési koncepcióját

Az önkormányzat megbízásából az idei év tavaszán elkészült Zirc város turisztikai koncepciójának első verziója, melyet a képviselő-testület elfogadott és társadalmasításra bocsátott. A koncepció – a városi honlapon történő közzététellel – megismerhető vált mindenki számára, a Városházán megrendezett fórumon pedig lehetőség nyílt a szakmai vélemények, álláspontok megvitatására.

A megjelenteket Hevesiné Németh Mariann, Zirc Városi Önkormányzat turisztikai referense köszöntötte. Mint elmondta, több csatornán és személyesen is juttattak el meghívókat erre a találkozóra. Volt, aki írásban küldte el véleményét, észrevételeit a koncepcióval kapcsolatban. Dr. Raffay Ágnes és dr. Lőrincz Katalin turisztikai szakértők, a koncepció készítői ismertették az általuk elvégzett és az eredményeket megalapozó kutatás módszertanát, illetve a javasolt irányvonalat, célokat.

 dscn4968.JPG

Zirc a megkérdezettek szemében egy barátságos város képét mutatta, amelyet elsősorban a kultúra iránt érdeklődő csoportoknak ajánlottak. A felmérésekből egyértelművé vált, hogy az a minőség, amit a Bakony fővárosa kínál, jó, csak a kommunikációt kell erősíteni. A koncepció szerint érdemes lenne a bakancsos turizmusra építeni, hiszen itt található például az országban ritkaságnak számító 0 kilométerkő, ahonnan elindulnak a Magas-Bakony túraútvonalai. A Cuha-völgyében futó vasút vagy az egészség megőrzését szolgáló tiszta levegő is olyan értéket képviselnek, amire lehet alapozni.

A prezentációs előadásokat követő fórumon vita tárgyát képezte, hogy a koncepcióban vázolt célok milyen szervezeti háttérrel hajthatók végre. A koncepció készítői erre a legalkalmasabbnak egy turisztikai egyesületet találnának, de felmerült az is, hogy egy, a város stratégiai programjában szereplő projekt képezheti az együttműködés alapját. Egyetértés volt a fórum résztvevői között abban, hogy a turizmus szereplőinek a közös cél érdekében össze kell fogni, másként nem működik a dolog.

 dscn4949.JPG

A fórum elérte célját, mert több olyan észrevétel is elhangzott, melyet a szakértők alkalmasnak találtak arra, hogy beépítsék az anyagba, és előzetesen, írásban is érkeztek hasznos gondolatok. Ugyanakkor „a pohár félig volt tele”: a házigazdák örültek volna, ha még többen eljönnek a szakmai egyeztetésre, és elmondják ötleteiket, gondolataikat városunk turisztikai fejlődésének szolgálatába állítva.      

 

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

A 0-tól indulunk, de nem a nulláról indulunk! Tovább
"TOP város" lesz Zirc!

"TOP város" lesz Zirc!

2017. május 12. Szerkesztő: KovácsEszter.

Több mint egy milliárd forint összegű támogatásban részesült Zirc Városi Önkormányzat a 2014–2020-as programozási időszak Európai Uniós pályázatain a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Mindegyik projekt esetében a teljes igényelt összeget nyerte el önkormányzatunk száz százalékos támogatási intenzitással.

 
Ezt a Városházán megtartott sajtótájékoztatón jelentette be dr. Kovács Zoltánállamtitkár, térségünk országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta, Zirc városának már az előző ciklus végén konkrét elképzelései voltak arról, hogy miként lehetne a városban egy komoly fejlesztést végrehajtani a TOP segítségével, és ugyanez igaz a járási települések jelentős részére is. A térségből még Bakonybél, Csetény és Olaszfalu részesült támogatásban, a járás önkormányzatai összességében 1 745 953 424 forintot nyertek el tervezett fejlesztéseik megvalósítására, ebből a városunkra eső rész 1 312 288 306 forint. Kiemelte, hogy Zirc, mint a megye egyik legkisebb városa, tisztességgel pályázott és nyert.


Dr. Kovács Zoltán államtitkár, térségünk országgyűlési képviselőjének sajtótájékoztatója

A nyertes zirci pályázatokról bővebben Ottó Péter polgármester beszélt. Először is örömét fejezte ki a rendkívül nagymértékű pályázati támogatással kapcsolatban, és elmondta, több éves előkészítő munka előzte meg és az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapozta meg a most elért eredményeket.
 
Komplex turisztikai fejlesztésre 418 507 450 forintot nyert el az önkormányzat. Ennek keretében sor kerül a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház főépületének és utcai szárnyának belső felújítására, múzeumi kávéház létrehozására – amely a tervek szerint turisztikai információs pontként is működik majd a jövőben –, az állandó kiállítás megújítására. Az Alkotmány utcai rendezvénytéren színpad épül magasabb igényeket is kielégítő hang és fénytechnikával, amely a nagyrendezvények költséghatékonyabb megvalósítását is lehetővé teszi. Az áruház és az általános iskola közötti területen modern parkoló épül a városközpont parkolási lehetőségeinek bővítése céljából. Zirci induló- és célállomással – Tündérmajor-Akli-Lókút-Eplény-Olaszfalu érintésével – pedig egy 25 km-es lovas-kerékpáros túraútvonal kerül kialakításra. Ennél a projektnél cél volt az is, hogy az érintett településeken működő turisztikai szolgáltatók „felfűzésre” kerüljenek erre az útvonalra.


A nyertes zirci pályázatokról, az egyes projektelemekről Ottó Péter polgármester beszélt

A „Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javításáért” című projekt során 197 740 157 forintos támogatásban részesült önkormányzatunk. Az elnyert pályázati pénzből sor kerül az óvoda nyugati épületszárnyának teljes belső átalakítására, benne a melegítő konyha komplex felújítására, tornaszoba kialakítására. Az épület energetikai fejlesztésének célját szolgálja a homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, az elavult nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer és a világítás korszerűsítése, napkollektor, napelemes rendszer megvalósítása. Az óvoda megközelítését szolgáló parkoló bővítésére, valamint az udvari játékok cseréjére, fejlesztésére is sor kerül.
 
A legnagyobb összeget – csaknem fél milliárd forintot – közlekedésfejlesztésre nyert a város. A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen” című projekt főbb elemei között szerepel kerékpárút építése Kardosrétre, amely a szakképző iskola tanműhelyének és a város ipari területének gyalogos, kerékpáros megközelítését is biztonságosabbá teszi. Az Alkotmány utca felső részének közlekedés-biztonsági átalakítása projektrész tartalmazza a cukrászdával szemben lévő parkoló fejlesztését, buszöböl és gyalogátkelőhely kialakítását az óvoda körüli szakaszon, a csapadékvíz-elvezetés problémájának kezelését, s a 82-es főútra történő könnyebb kihajtás érdekében jobbra kanyarodó sáv kialakítását. A buszpályaudvar infrastruktúra-fejlesztésének célja az utasok magasabb színvonalú kiszolgálását biztosító létesítmények megvalósítása, dinamikus utastájékoztató-rendszer létrehozása.
 
Új buszöblök épülnek a Deák Ferenc utca felső részén, ugyanitt, valamint a Rákóczi téren, a Szabadság utcában és Kardosréten új buszvárók kerülnek elhelyezésre. Szintén a biztonságosabb közlekedést szolgálja majd a 82-es főút belterületi szakaszán három új gyalogátkelőhely kialakítása: a Kossuth utcában két helyen – a benzinkút környékén és a Bakonybéli utca kereszteződésénél –, valamint a Köztársaság utcában, amely az iskolákhoz való biztonságosabb átjárást teszi lehetővé. Ottó Péter polgármester elmondta, a pályázatban szerepelt az Egészségház előtti buszöböl megépítése is, amely fejlesztés a 82-es főút rekonstrukciójához kapcsolódóan, az önkormányzat költségviselésével időközben megvalósult, de ez is elszámolható a pályázat által.


A pályázat keretében közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak Zircen

Az óvoda mellett két további intézményben is megvalósulnak beruházások a pályázat eredményeként. A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésére 133 212 210 forintos támogatást kapott Zirc Városi Önkormányzat. A fejlesztés az iskola Rákóczi téri épületeit érinti. A komplex energetikai felújítások keretében sor kerül a homlokzati hőszigetelés kialakítására, a nyílászárók cseréjére, a fűtés- és világítás korszerűsítésére. A projekt részét képezi ezen felül a „B” épület vizesblokkjának akadálymentes átépítése is.
 
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését célzó pályázaton az elnyert támogatási összeg 65 078 928 forint. A projekt keretében sor kerül az Idősek Napközi-otthona épületének felújítására, tetőtér beépítésére, napelemes rendszer kialakítására szintén ezen az épületen, valamint a Segítő Kezek Háza épületén. Az intézmény feladatellátásához pedig egy kisbusz is beszerzésre kerül.
 
Városunk vezetője elmondta, az elnyert támogatási összeg olyan feladatok elé állítja az önkormányzatot, amelyre talán még soha nem volt példa, hiszen egyszerre érkezik a pályázati forrás és a projekteket egy időben kell megvalósítani. Ugyanakkor hangsúlyozta: a hivatal felkészült szakemberekkel rendelkezik, akik a pályázatok eredményességéhez is hozzájárultak a munkájukkal. Köszönetét fejezte ki a pályázatok elkészítésében közreműködőknek, a pályázatok benyújtását megalapozó sok éves programalkotási, tervezési időszak feladataiban résztvevőknek, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a területi szereplőkkel kialakított konstruktív, partneri együttműködésért és térségünk országgyűlési képviselőjének, aki kellő érzékenységgel figyel a város és a térség fejlesztési elképzeléseire, azok megalapozását gyakran építő jellegű kritikáival is segíti.
 
Dr. Kovács Zoltán államtitkár mindezt hivatali kötelességének nevezte, majd ismertette a projekt további menetét: a következő lépés a támogatási szerződések megkötése, majd a közbeszerzési eljárások indítása lesz, amely mintegy félévet ölel fel, így a gyakorlati megvalósítás eredményeit jobbára 2018-ban lehet majd látni. Mint elmondta,dolgoznak azon is, hogy a Tanuszoda Program is megvalósuljon városunkban, és igen jó úton haladnak afelé, hogy az egyik helyszín Zirc legyen. 
Végül felhívta a figyelmet az újabb TOP-pályázati felhívások megjelenésére, melyeket alább ismertetünk.


Az újabb TOP-pályázati felhívások a következők: 

·         Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
·         Inkubátorházak fejlesztése
·         Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
·         A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
·         Zöld város kialakítása
·         Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
·         Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
·         Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
·         Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
·         Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
·         Leromlott városi területek rehabilitációja
·         A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
·         helyi közösségi programok megvalósítása

 Kelemen Gábor

Forrás: zirc.hu

"TOP város" lesz Zirc! Tovább
Zirci szakképzős sikerek Kisbéren

Zirci szakképzős sikerek Kisbéren

2017. május 11. Szerkesztő: KovácsEszter.

Négy megye, Fejér, Győr- Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém részvételével
került megrendezésre a XIII. Vasnyűvő Verseny 2017. májusában,  a kisbéri TSZC Bánki Donát Szakgimnáziumban.

 

PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiumát két tanuló képviselte: 
Bolla Áron és Vessző Balázs 10/1 oszt. Gépi forgácsolók

A versenyen elért eredmények:

Vessző Balázs - összetett I. helyezés 

Gyakorlat II. helyezés
Elmélet I. helyezés

Szakoktató: Baranyi Lajos
Szaktanár: Szántó Zoltán

Bolla Áron - összetett II. helyezés 

Gyakorlat I. helyezés
Elmélet II. helyezés

Szakoktató: Berkesi József
Szaktanár: Szántó Zoltán

Gratulálunk a szép eredményhez!

 

Zirci szakképzős sikerek Kisbéren Tovább
Elismerték a tűzoltók munkáját Zircen

Elismerték a tűzoltók munkáját Zircen

2017. május 11. Szerkesztő: zircblog

...

Sok ember van, akinek odaadó szolgálata révén többek és jobbak lehetünk, akik élete nemcsak példakép számunkra, de egyfajta bizonyosság, minden ilyen emberi élet nyomot hagy ebben a világban. Szent Flórián tanúságtétele, elvszerűsége segítse az életünk védelmét szolgáló tűzoltó, katasztrófavédő, rendőr bajtársakat, mondta. Megemlékezett a két éve elhunyt zirci Németh Tamás tűzoltó ezredesről - a tavalyi ünnepi Tűzoltónap óta viseli a laktanya az alapító nevét -, aki még halálában is közösséget teremtett és egy sajátos egymás felé fordulást tudott elérni az egyház, a katasztrófavédelem terén, helyi és megyei szinten is.

Forrás. veol.hu

 

A teljes cikket elolvashatod itt: 

Életet, értéket mentenek - Elismerték a tűzoltók munkáját Zircen, védőszentjük ünnepén

Elismerték a tűzoltók munkáját Zircen Tovább
Viskolcz Noémi előadása

Viskolcz Noémi előadása

2017. május 10. Szerkesztő: zircblog

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a május 22-én szervezett előadásunkra, mely a Reformáció 500. évfordulója jegyében szervezett programsorozatunk záróeseménye lesz. 
Az előadás rövid tartalmi összefoglalója:

I. Rákóczi György fejedelem és felesége, Lorántffy Zsuzsanna a református egyház legnagyobb pártfogói közé tartoztak a 17. században. Sokféleképpen támogatták az erdélyi és Magyar Királyság területén lévő református gyülekezeteket: templomok építéséhez járultak hozzá, liturgikus tárgyakat, harangokat, könyveket osztottak szét, diákok tanulmányait finanszírozták.
Az előadás a mecenatúra rendszerét és a ma is meglévő tárgyakat mutatja.

 

viskolcz_noemi_2.jpg

 

Beküldték:

 a Reguly Antal Múzeum munkatársai

Viskolcz Noémi előadása Tovább
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma - Pályázati lehetőség

MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma - Pályázati lehetőség

2017. május 10. Szerkesztő: zircblog

 Örömmel ajánljuk figyelmébe az immár hagyományosnak mondható, a korábbi években már nagy népszerűségnek örvendő, Múzeumok Éjszakája alkalmából meghirdetett rajz-, ill. fotópályázatunkat.

 

bakonyi_forrasok_fotopalyazat.jpg

dino_rajzpalyazat_kicsiknek.jpg

elet_a_dinok_koraban_felsosok_rajzpalyazat.jpg

 

Beküldte:

Ujvári Judit

könyvtáros-múzeumpedagógus

MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma

 

MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma - Pályázati lehetőség Tovább
Ellenőrizd hogy ellopták-e az e-mailedet!

Ellenőrizd hogy ellopták-e az e-mailedet!

2017. május 09. Szerkesztő: zircblog

Az ellenőrzés fél perc, de megéri..... 

Ha az ellenőrző honlap a következő figyelmeztetést írja ki:

Oh no — pwned!

 

akkor bizony ellopták az e-mail címedet és a jelszavadat. Lejjebb görgetve megtalálod, hogy melyik adatbázisban elérhetők a lopott adataid.

Azonnal változtass jelszót!!!!

 

E-mail cím ellenőrzés ITT

 

 

 

Ellenőrizd hogy ellopták-e az e-mailedet! Tovább
Orvosi műszerként adták el az egészségmegőrző termékeket

Orvosi műszerként adták el az egészségmegőrző termékeket

2017. május 09. Szerkesztő: zircblog

A veszprémi rendőrök csalás miatt folytatnak nyomozást öt gyanúsított ellen, akik idős embereket tévesztettek meg.

A Veszprémi Rendőrkapitányság csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást - előzetes letartóztatása mellett - egy 25 éves budapesti lakos és négy szabadlábon védekező társa ellen.  

A nyomozás adatai szerint egy 25 éves férfi az általa vezetett cég nevében, 2017. elején egy olyan irodát nyitott Veszprémben, ahol idős személyek egészségügyi felmérését végezték.

 orvosi_1.jpg

 

A cég munkatársai egy telefonos szolgáltatás igénybevételével kizárólag időseket kerestek fel, akiket ingyenes orvosi vizsgálatra, egészségfelmérésre hívtak. A megjelenteket biztosították arról, hogy nem termékbemutatón fognak részt venni, vásárlási kötelezettségük a felmérést, orvosi vizsgálatot követően nem is lesz. Az irodában megjelenő idős embereket regisztrálták, majd egy magát szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó orvosnak kiadó 46 éves budapesti férfi egészségmegőrző eszközökkel „teljes állapotfelmérést” végzett. Ezután közölte a megvizsgáltakkal, hogy olyan betegségük van, amin csak az általuk felkínált, orvosi műszerként bemutatott egészségmegőrző termékek használatával javíthatnak, melyek egyenként akár több százezer forintba is kerültek.

 orvosi_2.jpg

 

A veszprémi rendőrök a nyomozás során beazonosítottak egy 25, 26, 22 és egy 46 éves budapesti, valamint egy 29 éves pápai férfit, akiket elfogtak és előállítottak a Veszprémi Rendőrkapitányságra, majd gyanúsítottként hallgattak ki.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak közel 20 sértettet tévesztettek meg, akiknek összesen mintegy 5 millió forint kárt okoztak azzal, hogy az általuk kínált termékeket, a forgalmi értéküket többszörösen meghaladó áron adták el. A gyanúsítottak ellen csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás a Veszprémi Rendőrkapitányságon.

 Fotók és információk: Veszprémi Rendőrkapitányság

www.zirc.hu

 

 Beküldte:

Kelemen Gábor

 

Orvosi műszerként adták el az egészségmegőrző termékeket Tovább
Ülésezett a Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum

Ülésezett a Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum

2017. május 09. Szerkesztő: zircblog

A Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum idei első ülését tartotta 2017. május 3-án a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. alsóperei konferenciatermében.

Dr. Ipsits Csaba rendőr ezredes, kapitányságvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd rövid tájékoztatót tartott a kapitányság illetékességi területének bűnügyi helyzetéről és a folyamatosan javuló eredményekről.

 jkef_zirc_1.jpg

Orsós Károly rendőr őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság hivatalának munkatársa ismertette a kapitányság „Biztonságban a Bakonyban” elnevezésű idegenforgalmi bűnmegelőzési programját, mely egész évben kiemelt figyelmet fordít a Bakonyba érkező és a szabadidős tevékenységeket végző turisták biztonságára.

Hebling Ernő címzetes rendőr alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetője és Zanati Gyula címzetes rendőr őrnagy, kiemelt főnyomozó részletes beszámolót tartottak egy orvvadászat miatt folyamatban lévő büntetőeljárás eddigi eredményeiről, a nyomozás során szerzett tapasztalatokról.

Ezt követően dr. Ipsits Csaba r. ezredes és Ottó Péter, Zirc város polgármestere aláírták a 16 darab telepített kamerából álló térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodást a város közbiztonságának javítása érdekében.

jkef_zirc_2.jpg

A rendezvény zárásaként Pogány Péter rendőr ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes pozitívan értékelte a szervezetek közötti együttműködést, kiemelte az ifjúságvédelmi és az idősügyi munkacsoportok tevékenységének fontosságát és röviden beszámolt arról az elmúlt hétvégén indult büntetőeljárásról, melynek keretében ereszcsatorna javítással házaló csalókat sikerült eljárás alá vonni, akiknek a gyors elfogását a helyi polgárőr jelzése tette lehetővé.

Fotók és információk: Veszprémi Rendőrkapitányság

www.zirc.hu

 Beküldte:

Kelemen Gábor

 

 

Ülésezett a Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum Tovább
Előzetes letartóztatásban a csalók

Előzetes letartóztatásban a csalók

2017. május 09. Szerkesztő: zircblog

Két román állampolgár ereszcsatorna-szerelés ürügyén csalt ki több százezer forintot Veszprém megyében.

A nyomozás adatai szerint 2017. április hónapban a megye területén négy ingatlannál jelent meg két férfi, akik arra tettek ajánlatot a tulajdonosoknak, hogy átlagosan huszonötezer forintért lecserélik a házuk ereszcsatornáit. A kedvező ajánlatot az otthonukban felkeresett lakók elfogadták. A két illető minden esetben megkezdte a munkálatokat, majd rövid idő múlva közölték, hogy a házak körbecsatornázása több százezer forintba, egy esetben több mint egymillió forintba fog kerülni. A sértettek kérdéseire - miért emelkedett meg a munka ára, hiszen nem ebben egyeztek meg - azt válaszolták, hogy félreértették ajánlatukat, 1-2 méter hosszú ereszcsatorna kerül több tízezer forintba, a teljes munka díja több mint ötszázezer, egymillió forint.

A sértettek közül hárman több százezer forintot adtak át a két román állampolgárnak. Egyikük azért nem adott át készpénzt, mert hozzátartozójának gyanússá vált a két férfi és értesítette a rendőröket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A veszprémi nyomozók adatgyűjtésének köszönhetően rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőket, egy 27 éves és egy 29 éves román állampolgárságú férfit, akiket  április 29-én elfogtak és előállítottak a helyi rendőrkapitányságra, majd őrizetbe vételük mellett gyanúsítottként hallgattak ki. Ellenük csalás bűntett és csalás bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Veszprémi Rendőrkapitányságon.

 ereszcsatorna_1.jpg

 

Az eljárás során a két férfitől lefoglaltak közel száz eurót, több mint egymillió forint készpénzt, egy személygépkocsit, valamint szerszámokat és alumínium csatornadarabokat.    

ereszcsatorna_2.jpg

ereszcsatorna_3.jpg

 A rendőrök előterjesztést tettek a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet az illetékes bíróság május 1-jén elrendelt.

 

Fotók és információk: Veszprémi Rendőrkapitányság

Forrás: www.zirc.hu

Beküldte:

Kelemen Gábor

 

 

Előzetes letartóztatásban a csalók Tovább
Fokozott rendőri jelenlét, csökkenő bűnügyi mutatók

Fokozott rendőri jelenlét, csökkenő bűnügyi mutatók

2017. május 08. Szerkesztő: zircblog

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április ülésén tárgyalta és elfogadta a Veszprémi Rendőrkapitányság beszámolóját Zirc város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról.

Tóth Gábor rendőr őrnagy, a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének parancsnoka napirendhez történő hozzászólásában elmondta, mindent megtettek annak érdekében, hogy területükön a közbiztonság megfelelő legyen és az önkormányzatoktól visszaérkezett település-értékelések is ezt bizonyítják: a legjobb értékelést kapta a Veszprémi Rendőrkapitányság a megyében. Hangsúlyozta, ez a legnagyobb elismerés, amikor a helyi lakosság tart tükröt a munkájukról. Ezen az úton szeretnének tovább haladni és közelebb kerülni az állampolgárokhoz az általuk szervezett különböző programok keretében, melyek célja, hogy a lakosság biztonságérzetét fokozzák, a látható rendőri jenléttel pedig csökkentsék a bűncselekmények számát. A bűnügyi helyzetet értékelve eredményes évet zártak.

 r1.JPG

Tóth Gábor őrsparancsnok szóban is számot adott a képviselő-testületnek a Zirci Rendőrőrs elmúlt évi tevékenységéről. Mellette dr. Ipsits Csaba rendőrezredes, kapitányságvezető 

 A korábban már bemutatott Hebling Ernő címzetes rendőr alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vagyon- és Gazdaságvédelmi alosztályának vezetője szakirányító munkát végez, szívén viseli a Zirci Rendőrőrsöt és az ő munkájának is jelentős szerepe van abban, hogy a bűnügyi helyzet így alakult – mondta Tóth Gábor. Hozzátette: a közterületi jelenlét is nagyban hozzájárult a bűncselekmények számának csökkenéséhez. A kiemelt bűncselekmények száma stagnálást mutat. A lakásbetörések és a jármű önkényes elvételének számában folyamatos csökkenés tapasztalható. A bűnügyi munka, a nyomozás eredményessége folyamatosan javul. A szabálysértések száma is csökkenést mutat az előző évhez képest, melyben szintén szerepet játszik a rendőri jelenlét fokozása.

A közlekedési helyzet is mérlegre került, és itt is pozitív mutatókat tud felmutatni a rendőrség. Egyre forgalmasabb a 82-es főút, ami a megújult útburkolatnak is köszönhető, ugyanakkor szerencsére a közlekedési balesetek száma 16,9 százalékkal csökkent a Zirci Rendőrőrs illetékességi területén. Halálos kimenetelű baleset nem történt, a súlyos és a könnyű sérüléses balesetek száma csökkent. Az egyenruhások folyamatosan figyelik a főút forgalmát, győri kollégák is segítették a zirciek munkáját.

 r2.JPG

A beszámoló egyéb adatokkal is szolgál. Illegális migrációval összefüggésbe hozható személy nem került a rendőrőrs látókörébe. A városban a rendezvények probléma nélkül zajlottak le az elmúlt évben. 126 szabálysértési eljárást indítottak a település területén. Az ittas vezetések száma növekedett, ezek inkább a délutáni és az esti órákban fordulnak elő, nem az éjszakai szórakozóhelyeknél jellemző már.

Az „iskola rendőre” programról is beszélt a parancsnok, melynek keretében folyamatosan járják a kollégáik a zirci és vidéki iskolákat, tanácsokkal látják el a fiatalokat. Szeretnének egy fogadó órát is tartani, ahol a szülők figyelmét hívnák fel a fiatalokra leselkedő veszélyekre. A PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolában már volt erre jó példa, és idén az általános iskolában is szeretnék megtartani.

 

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

Fokozott rendőri jelenlét, csökkenő bűnügyi mutatók Tovább
Műhelyből nyíló galéria

Műhelyből nyíló galéria

2017. május 08. Szerkesztő: zircblog

A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola festő-szobrász műhelyében egy kis galériát alakítottak ki a tanulók rendszeres bemutatkozásának.

 

A „piszkos” szakmai munka továbbra is meghatározza a terem alapvető esztétikáját, de egy falat hófehérbe öltöztettek, és képzőművészeti alkotásokkal díszítettek fel. Ihletet adott a művésztanároknak, hogy az év folyamán a kéményt elbontották, ezáltal a terem szellősebbé vált, szinte kínálta magát egy kis kiállítótér. Kikerült a helyiségből néhány régi bútordarab is, a falakon a hibákat kijavították. A dízájnolásban oroszlánrészt vállalt a 11.m osztály nyolc festő szakos diákja, a tipográfiai munka pedig Sudár Péter művésztanár nevéhez fűződik – mondta el érdeklődésünkre Földesi Barnabás, a munkálatok koordinátora, nem sokkal azután, hogy hivatalosan is átadta a teret.

 m1_1.jpg

 A galéria állandó díszlete a diákok kreativitását dicséri: a szekrénybontásnál például előkerült egy elem, amelyet archoz hasonlítottak, és le is festették rögtön. Aztán összefröcsköltek egy fekete üveget fehér festékkel, mellette Földesi Barnabás gondolata olvasható, mintegy a kiállítás mottójaként: „A világhírtől már csak a világszínvonal választ el.” A múltból is vannak itt képzőművészeti emlékek, sok mindent levakartak a falról, de egy korábbi diákjuk – azóta már diplomás festőművész – szekkóját meghagyták.

Az első kiállító Horváth Vivien Orsolya, aki éppen most ballag el az alma materből, és egy izgalmas absztrakt anyaggal pillant vissza a „Béla” falai között eltöltött öt évre. Képei már az oktatási programon kívül, egyéni indíttatásból születtek, persze kellettek hozzá azok a szakmai tanácsok, amelyeket a Köztársaság utcai festőműhelyben kapott az elmúlt esztendők során. A kiállított képek már tulajdonképpen elkeltek, hiszen lakóhelyén, Ajkán is felkérték egy kiállításra, és ott a civil lakosság részéről komoly érdeklődés mutatkozott az alkotások irányába, sokan vásároltak otthonaikba.

 m2_1.jpg

Földesi Barnabás elmondta, két-három hétig lesz fent egy-egy kiállítás. Belső galériáról van szó, de motiváló hatással bírhat a diákok számára, hogy alkotásaik kikerülnek a szakmai műhely falára. A megnyitó nagyszünetben történt, ünneppé tették a két tanóra közötti perceket. Ez alkalommal egyébként nemcsak a galéria volt kifestve, hanem a diákok közül is többen összekenték magukat, hiszen éppen a bolondballagás napján adták ezt a kis művészeti szegletet a saját közösségük számára.   

 

Fotók: Szeifert György

 

Cikk: Kelemen Gábor

 

www.zirc.hu

 

Műhelyből nyíló galéria Tovább
Zirc turizmusfejlesztési koncepció - Meghívó szakmai egyeztetésre

Zirc turizmusfejlesztési koncepció - Meghívó szakmai egyeztetésre

2017. május 08. Szerkesztő: zircblog

Tárgy: Zirc turizmusfejlesztési koncepció 1.0 – szakmai egyeztetés

Időpont és helyszín: 2017. május 10. 16,00, Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, Nagyterem

 

Tisztelt Partnerek, kedves Érdeklődők!

 

Zirc város megbízásából 2017 tavaszán elkészült a turisztikai koncepció első verziója, melyet a képviselő-testület első körben április 27-én megtárgyalt és társadalmasításra, további megvitatásra alkalmasnak talált. A munka során – a megalapozó eredmények alátámasztására szolgáló kutatás, nagyközönségi kérdőívezés és próbavásárlás mellett – több döntéshozót, turisztikai szakembert, a városért tenni akaró lakost kérdeztünk meg, akik véleménye, javaslata szerepel már ebben az anyagban is. 

Ezúton szeretnénk meghívni egy személyes találkozásra, fórumra 2017. május 10-én, 16,00-kor, ahol röviden ismertetjük a turizmusfejlesztési koncepció általunk javasolt céljait, irányvonalát, majd lehetőség nyílik a szakmai vélemények, álláspontok megvitatására. Az egyeztetés célja, hogy a jelenlegi anyagba beépüljenek mind azok a konkrét fejlesztési célok, melyeket Zirc turizmusában érintett szereplők, vállalkozások fontosnak és megvalósíthatónak tartanak.

A véleményezésre váró Zirc turizmusfejlesztési koncepció megtekinthető a www.zirc.hu oldalon.

Részvételére és aktív hozzászólására nagyon számítunk, szakmai támogatását pedig ezúton is szeretnénk megköszönni!

 

Üdvözlettel:

 

Ottó Péter

 

Raffay Ágnes és Lőrincz Katalin

polgármester

 

turisztikai szakértők

Zirc turizmusfejlesztési koncepció - Meghívó szakmai egyeztetésre Tovább
Különleges trianoni óriástérkép

Különleges trianoni óriástérkép

2017. május 07. Szerkesztő: Atyavilág

"A magyar térképtörténet talán leghíresebb darabja az a hatalmas etnikai térkép, ami a trianoni békeszerződésen lett volna a magyar delegáció csodafegyvere."

Az Index írása egy igazi történelmi különlegesség, ebből idézünk.

"A magyar térképek önhibájukon kívül csődöt mondtak, a győztesek szempontjai erősebbek voltak a valós nemzetiségi viszonyoknál. A Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly által tervezett térkép eredeti példánya csak a közelmúltban, majdnem száz év után került elő. A térkép digitalizálva, georeferálva most már interneten is böngészhető."

Az Indexen keresztül elérhető mapire-térképen rákereshet az Osztrák-Magyar Monarchia tetszőleges területére, és ott megnézheti az ottani etnikai összetételt a múlt század elején (a mapire által digitalizált történelmi térképekből már korábban is szemléztünk a Zircinfon-n).

Zirc és környékének etnikai összetétele így nézett ki:

17-05-07_trianon_1.png

Ehhez a jelmagyarázat:

17-05-07_trianon_2.png

 Kellemes barangolást a múltunkban!

Koós Gábor

Különleges trianoni óriástérkép Tovább
Hahó! Tesztelheti Zirc új honlapját!

Hahó! Tesztelheti Zirc új honlapját!

2017. május 07. Szerkesztő: Atyavilág

Negyed évvel ezelőtt, februárban írtunk Zirc új honlapja körüli kérdőjelekről. Miután a honlapkészítő vállalkozással kötött, módosított szerződés utolsó határideje is lejárt az elmúlt év végén, most elérhető az új honlap (tervezete? végső formája?) a jelenlegi honlap "Új honlap" menüpontjában.

17-05-07_uj_honlap_2.png

Ha kattint, belép az új honlap tervezetének(?) főoldalára:

17-05-07_uj_honlap_1.png

Valamilyen ok miatt nem kapott túl nagy reklámot, hogy a tervezet(?) nyilvánosságra került (e sorok írója véletlenül, egy magánbeszélgetés során szerzett tudomást róla), ami azért is nehezen érthető, mert a honlap nem öncélú: a felhasználók (helyi lakosság, helyi vállalkozások, intézmények, a lehetőségek iránt érdeklődő befektetők, ide utazni szándékozó látogatók) számára készül. Elsődleges szempont tehát, hogy a felhasználók számára könnyen kezelhető, áttekinthető, informatív, megbízható legyen.

Zirc jelenlegi honlapján sehol nem található arra utalás, hogy az Új honlap menüpontban látható arculat és tartalom tervezet-e, vagy előzetes tájékoztatás arról, hogy ez lesz, és kész. Nem található felhívás arra, hogy kik, milyen szempontok szerint, milyen határidőig véleményezhetik, észrevételeiket hová juttassák el.

Bízva abban, hogy az új városi honlap fejlesztői és a döntéshozók tényleg kíváncsiak a leendő felhasználók véleményére, kérünk mindenkit, aki számára fontos az új honlap, hogy tesztelje:

  • megtalálja-e azt az információt, amit keres, a honlap menürendszere alapján, és milyen gyorsan;
  • mennyire logikusak a tematikus csoportosítások;
  • a keresőfunkció felhozza-e a várt találatokat;
  • mennyire tetszik az arculat (színvilág, grafikai megoldások, stb.);
  • milyen könnyen olvasható (betűméret, betűstílus, tördelés, stb.);

Észrevételeit - mivel az új honlappal kapcsolatban nincs megadva külön elérhetőség - célszerűen a városvezetés általános email címeinek egyikére juttassa el: pmh@zirc.hu, ugyfelszolgalat@zirc.hu, polgarmester@zirc.hu

Azért is fontos a minél több vélemény, mert ha egyszer döntés születik, akkor az hosszú évekre meghatározza a város egyik legfontosabb információforrásának a formáját és tartalmát mind a helybéliek, mind külvilág számára.

A fentebb felsorolt "laikus" szempontokon túl léteznek kifinomultabb szempontrendszerek is egy honlap minősítésére. Reméljük, hogy a végső változat elfogadása előtt a megrendelő önkormányzat aláveti egy ilyen minősítési eljárásnak a beérkezett észrevételek alapján finomított új honlap tervezetét.

Koós Gábor

Hahó! Tesztelheti Zirc új honlapját! Tovább
Zirci helyijárat - közérdekű közlemény

Zirci helyijárat - közérdekű közlemény

2017. május 05. Szerkesztő: zircblog

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2017.(III.30.) határozatával úgy döntött, hogy Zirc város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak 2017. május 1. napjától 2022. április 30. napjáig történő ellátására a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-t (8420 Zirc, Alkotmány u. 5.) bízza meg.

A KFT felkészült a feladat ellátására, de rajta kívülálló okok miatt a szolgáltatást nem tudja saját járművével ellátni, így azt átmeneti ideig továbbra is az ÉNYKK járművei fogják bonyolítani.  A KFT által kibocsátott jegyet és bérleteket az autóbuszon, valamint bérleteket a KFT irodájában, az Alkotmány u. 5. szám alatt lehet megváltani. Áfás számlát az irodában tudunk biztosítani.

A menetrend nem változik, a járatok az eddigi rend szerint közlekednek. A jegyek és a kedvezményes bérletek ára is változatlan. A teljes árú bérletek esetében változás történt, az egyvonalas bérletek megszűntek, csak összvonalas bérlet kapható, melynek ára a korábbihoz képest jelentősen csökkent, mindössze 3300 Ft, és a város összes vonalára érvényes! Kedvezményes bérletet nyugdíjas vagy diákigazolvány felmutatása mellett lehet váltani, teljes árú bérlet esetében személyi igazolvány szükséges, és ezen igazolványok számát kell feltüntetni a bérleteken is! Az áprilisi bérletek május 5-én 24:00 óráig érvényesek.

                                              

                                                                              „ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” NONPROFIT KFT.

helyi_jarat.jpg                                                                                                                                                                         Beküldte. Kelemen Gábor - sajtóreferens

Zirci helyijárat - közérdekű közlemény Tovább
Zöldhulladék gyűjtése

Zöldhulladék gyűjtése

2017. május 05. Szerkesztő: zircblog

TÁJÉKOZTATÓ

A „VHK” KFT. ÁLTAL SZERVEZETT

GYŰJTŐPONTOS ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL

 

Tájékoztatjuk Zirc, Borzavár és Lókút lakosságát, hogy a „VHK” VESZPRÉMI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. havonta egy alkalommal – minden hónap harmadik szerdáján – a megadott gyűjtőponton átveszi a lakosságtól a zöldhulladékot.

  1. májusban a begyűjtés az alábbiak szerint történik:

IDŐPONT:     2017.május 17. (szerda), 7 órától – 14 óráig

HELYSZÍN:

Zirc, Alkotmány utca, sportpálya előtti terület, ahol hulladékgyűjtő jármű és személyzet fogadja a lakosságot 

GYŰJTHETŐ HULLADÉK:            

lomb, fűkaszálék, apróra vágott ágnyesedék tetszőleges gyűjtőzsákba helyezve, valamint

max. 1 m hosszúságú ágak, legfeljebb 0,5 m átmérőjű kötegekben

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent felsorolt zöldhulladékon kívül TILOS a zsákba tenni sittet, építési törmeléket, kommunális hulladékot, tűz- és robbanásveszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot stb.

Kérjük, hogy a zöldhulladék átadásakor hozzon magával egy 3 hónapnál nem régebbi befizetési bizonylatot, mellyel igazolni tudja, hogy fizet a hulladékos közszolgáltatásért. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtés a lakosságnak térítésmentes. Az így összegyűjtött tiszta zöldhulladék a regionális komposzt telepre kerül elszállításra.

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDIK KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁBAN!

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

gyujtopontos_zoldhulladek_gyujtes_2017_majus_1.jpg

Beküldte: Kelemen Gábor - sajtóreferens

Zöldhulladék gyűjtése Tovább
Madarak, rovarok, emlősök a Városházán

Madarak, rovarok, emlősök a Városházán

2017. május 05. Szerkesztő: zircblog

Június közepéig a Zirci Városháza emeleti aulájában tekinthető meg az a kiállítás, amely az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma eddigi kutatásai és időszaki kiállításainak eredményeként állt össze.  

 

A múzeum ezzel a vándorkiállítással szeretné felkelteni a környék lakóinak figyelmét szűkebb környezetük változatos élővilágára. A színes, informatív, tematikus paravánok mellett az élővilág is képviselteti magát: többek között mezei tücsköket, szarvasbogarakat, imádkozó sáskákat láthatunk a tárlókban, madarak néznek üveges szemekkel az üveg mögül, eurázsiai menyétek költöztek a szekrénybe, sikló kúszik egy fatörzsön, és a vakond is előbújt a földből a kiállítás tiszteletére.  

  soksz.JPG

A tárlat bemutatja, hogy milyen sokszínű az élővilága a „Bakony fővárosának”

„Zirc város élővilága jó keresztmetszetet ad a Magas-Bakonyban fellelhető természeti értékekről, így a Bakony ezen területeinek élővilágába is bepillantást nyújt” – írja ajánlójában azt MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma. A kiállítás Zircről indult, és Herend, Veszprém állomásokon át érkezett vissza „szülővárosába”. Megtekinthető a hivatal nyitvatartási idejében. Érdemes célirányosan felkeresni, vagy az esetleges várakozási időt eltölteni ezzel a tényleg rendkívül sokszínű élővilággal!   

 

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

 

 

Madarak, rovarok, emlősök a Városházán Tovább
Pályázati felhívás lakótelkek értékesítésére

Pályázati felhívás lakótelkek értékesítésére

2017. május 04. Szerkesztő: zircblog

 

Zirc Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő

1796/3 hrsz-ú (Álmos köz); a 

       2354/13 hrsz-ú és 2354/14 hrsz-ú (Győri utca)

lakótelkeit

értékesítésre meghirdeti

 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető: a Városháza hirdetőtábláján, a város honlapján (www.zirc.hu),

valamint munkaidőben a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán

(Zirc, Március 15. tér 1.  Fszt. 106 szoba, Tel.: 06-88/593-705)

 

A pályázat benyújtásának helye: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály

8420 Zirc, Március 15. tér 1. Fszt. 106. szoba

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 07. (szerda) 12 00 óra

 

beküldte:

Kelemen Gábor

 

Pályázati felhívás lakótelkek értékesítésére Tovább
„Aranyosan” játszottak a fiatalok

„Aranyosan” játszottak a fiatalok

2017. május 04. Szerkesztő: zircblog

Nyolc aranyminősítést szereztek a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola zongorás növendékei az elmúlt időszakban.

Eseménydús volt április első két hete az ifjú zongoristák számára, hiszen három versenyen is részt vettek, és nem is akármilyen eredménnyel: nyolc aranyminősítéssel zárult számukra ez az időszak.

Elsőként a III. Vi-Va wwwstar nemzetközi tehetségkutató versenyen, interneten küldött anyaggal indultak a tanítványok. Ezt követte a XXIX. Lantos Magda Regionális Zongoraversenyen történő részvétel Veszprémben, ahol három megyéből tizenhárom iskola képviseltette magát. Egy héttel később pedig már Székesfehérváron, a IV. Szanyi Irma Zongoraversenyen remekeltek az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Itt négy megye közel nyolcvan versenyzője mérte össze tudását. A szakmai zsűriben valamennyi versenyen prominens személyek foglaltak helyet.  

 zizo.jpg

A kiemelkedő eredményeket elérő ifjú zongoristák, balról: Fisli Levente, Dobos Csanád, Hajdú Botond

 

Felkészítő tanáraik, Kapitányné Vadas G. Zsuzsa és Kapitány Dénes a kapcsolódó kisfilmben bemutatják a fiatalokat, akik zenei tehetségük mellett rendkívül sokoldalúak is.

 https://www.youtube.com/watch?v=iIQz5tihuEs

Kelemen Gábor

www.zirc.hu

 

 

„Aranyosan” játszottak a fiatalok Tovább